Saturday, September 24, 2022

ขณะนี้เว็บไซด์ Bitcoin Addict - เว็บข่าวสาร Bitcoin , Cryptocurrency และเทคโนโลยี Blockchain สำหรับคนไทย ย้ายไปเว็บไซด์ใหม่แล้วนะ
ติดตามกันได้ที่
>> bitcoinaddict.org <<

Home Tags Back

Tag: back

Binance กู้ระบบสำเร็จ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

วันนี้ Binance มีปัญหาเกี่ยวกับฐานข้อมูลและการซิงโครไนซ์ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม ซึ่งทางทีมงานออกมาประกาศว่า พวกเขากำลังดำเนินการบำรุงรักษาระบบ ซึ่งอาจจะแล้วเสร็จตอน 21:00 น. ของวันนี้ นอกจากนี้ทาง Binance ยังรับประกันว่าเงินของผู้ใช้ทั้งหมดจะอยู่ในความปลอดภัย Binance กลับมาออนไลน์อีกครั้ง ในทวีตของซีอีโอ Changpeng Zhao ได้ประกาศว่าพวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้แล้ว และการซื้อขายนั้นจะดำเนินต่อไปในไม่ช้า ทวีตของเขาเป็นดังนี้: "เราพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลกลับมาซิงค์กันอีกครั้ง และในตอนนี้ระบบกลับมาออนไลน์ได้อีกครั้ง ทุกคนสามารถยกเลิกออร์เดอร์ได้แล้วตอนนี้ และการซื้อขายจะสามารถดำเนินต่อได้ภายใน 30 นาที หากมีเรื่องที่นอกเหนือจากนี้...

POPULAR

HOT NEWS