Sunday, September 25, 2022

ขณะนี้เว็บไซด์ Bitcoin Addict - เว็บข่าวสาร Bitcoin , Cryptocurrency และเทคโนโลยี Blockchain สำหรับคนไทย ย้ายไปเว็บไซด์ใหม่แล้วนะ
ติดตามกันได้ที่
>> bitcoinaddict.org <<

Home Tags Alistair Milne

Tag: Alistair Milne

เมื่อ Bitcoin กลับมาอีกครั้ง เราจะได้เห็นความ FOMO ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

Alistair Milne  ผู้ร่วมก่อตั้ง Monaco และ Chief Investment Officer (CIO) จากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มุ่งเน้นที่ cryptocurrency อย่าง Altana Digital Currency Fund (ADCF) กล่าวว่าเขายังคงเชื่อมั่นใน Bitcoin ( BTC )  Milne เริ่มการทวีตของเขาโดยบอกว่าตั้งแต่ต้นปี 2014 บริษัทของเขาเห็นว่า Bitcoin เป็น "โอกาสการลงทุนที่ไม่มีความสมเหตุสมผล"...

POPULAR

HOT NEWS