Sunday, September 24, 2023

ขณะนี้เว็บไซด์ Bitcoin Addict - เว็บข่าวสาร Bitcoin , Cryptocurrency และเทคโนโลยี Blockchain สำหรับคนไทย ย้ายไปเว็บไซด์ใหม่แล้วนะ
ติดตามกันได้ที่
>> bitcoinaddict.org <<

Home Tags ธนาคารแห่งประเทศไทย

Tag: ธนาคารแห่งประเทศไทย

แบงก์ชาติ (ธปท.) เผยแผนทดสอบ สกุลเงินดิจิทอลของตัวเอง ที่เรียกว่า TokenBaht!? ในชื่อโครงการ “อินทนนท์”

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าได้ทำการศึกษา เรียนรู้ และทดลองใช้สกุลเงินดิจิทอลของตัวเองที่เรียกว่า "TokenBaht" แล้ว ด้วยเทคโนโลยี Blockchain โดยร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง ภายใต้ชื่อโครงการ "อินทนนท์" โดยทั้ง 5 แบงก์ที่เข้าร่วมโครงการ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ย้ำว่าจะไม่ใช้กับประชาชนทั่วไปแน่นอน โดยก่อนหน้านี้แบงก์ชาติเคยออกมาเตือนสถาบันการเงิน ว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทอล...

[ข่าวด่วน] ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)

เรื่อง ขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency)วันที่ออกหนังสือเวียน : 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันผู้เกี่ยวข้อง :  1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 4.บริษัทเงินทุน สาระสำคัญธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโตเคอเรนซีที่ไม่สามารถระบุผู้ออกได้อย่างชัดเจน หรือไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันตามมูลค่าหรือไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง ธปท. จึงขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่ง ไม่ให้ทำธุรกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. การเข้าไปลงทุนหรือซื้อขายในคริปโตเคอเรนซีเพื่อผลประโยชน์ของสถาบันการเงินเองหรือผลประโยชน์ของลูกค้า 2. การให้บริการรับแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีผ่านช่องทางให้บริการของสถาบันการเงิน 3. การสร้างแพลตฟอร์ม (platform) เพื่อเป็นสื่อกลางให้ลูกค้าเข้าไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีระหว่างกัน 4. การให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตในการซื้อคริปโตเคอเรนซี 5. การสนับสนุนหรือให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนหรือการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี นอกจากนี้ ธปท....

POPULAR

HOT NEWS