Bitcoin (BTC) เป็นสกุลเงินที่เหนือกว่าสกุลเงินใดๆและไม่ผูกมัดกับรัฐบาลหรือประเทศ :มหาเศรษฐี Tim Draper กล่าว

0
192

Bitcoin (BTC) เป็นสกุลเงินที่เหนือกว่าและมีไว้เพื่อปลดปล่อยผู้คน ความเห็นจากมหาเศรษฐี Tim Draperในการให้สัมภาษณ์กับ The Bitcoin of Crypto Street  

BTC: ไม่ผูกมัดกับรัฐบาลหรือประเทศ

Tim Draper กล่าวตัวอย่างรูปแบบของสกุลเงินต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ของโลก ตั้งแต่เปลือกหอยไปจนถึงทองคำ ในศตวรรษที่ 21 สกุลเงินขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในรัฐบาล แต่ BTC ปรากฏเป็นสกุลเงินที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลใด ๆ และมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ในการชำระเงินทั่วโลก

“ตอนนี้เรามีสกุลเงินที่ไม่ผูกอยู่กับรัฐบาลและไม่ถูกจำกัดทางด้านภูมิประเทศ และนั่นทำให้เราเป็นอิสระเพราะรัฐบาลมักใช้สกุลเงินพวกนั้นเพื่อควบคุมเรา” Draper กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว BTC นั้นก็ไม่ได้สามารถใช้ได้อย่างอิสระสำหรับทุกคนและรัฐบาลก็พยายามตรวจสอบการใช้งานของมัน ด้วยการแบนห้ามใช้งานในหลายประเทศ เพียงแต่มันจะถูกจำกัดก็ต่อเมื่อมีการซื้อขายบนเว็บเทรดและแปลงมันกลับไปเป็นเงิน Fiat

Draper เชื่อมั่นว่าเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแทนที่ระบบเดิม รัฐบาลจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการยอมรับการใช้งาน BTC ของประชาชน

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.