“SE Digital” ตั้งเป้าให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรกของประเทศไทย มูลค่า 2-3 พันล้านบาท

0
437

“SE Digital”  ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของ บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยนั่นคือ บริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็น ICO Portal รายแรกของไทยที่ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. ถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของตลาดทุนดิจิทัลของไทย โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดตัว investment token ครั้งแรกมูลค่าสูงถึง 3 พันล้านบาท

จากรายงาน เมื่อวันที่11 ต.ค. ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ระบุว่า SE Digital วางแผนที่จะเปิดตัว investment token ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย 2-3 พันล้านบาท หรือประมาณ $65,800,000- $98,700,000

นอกจากนี้ เอเลเวตเท็ด รีเทิร์นส์ (Elevated Returns) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของ บล. ซีมิโก้ กำลังจะเปิดตัว บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (“อีอาร์เอ็กซ์”) ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่จะมามีบทบาทในการเป็นตลาดรองสำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล โดยขณะนี้ อีอาร์เอ็กซ์ ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเป็นทางการและคาดว่าจะเริ่มประกอบธุรกิจได้ภายในต้นปีหน้า

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SE Digital กล่าวว่า “เราดีใจที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในฐานะ ICO Portal อย่างเป็นทางการ และรู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดหน้าใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตลาดทุนของประเทศไทย และถือเป็นรายแรกของอาเซียนที่มีการออกโทเคนดิจิทัลที่มีการกำกับดูแล”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลของประเทศไทย” Stephen Ng หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดของ SE Digital  กล่าว “SE Digital จะสามารถส่งเสริมการทำ tokenisation เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงสินทรัพย์บางประเภทที่เข้าถึงยาก เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์บางแห่ง ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้กิจการต่างๆ มีทางเลือกมากขึ้นในการระดมทุน และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีต้นทุนการระดมทุนที่ต่ำลงจากการแปลงเป็นดิจิทัลบน blockchain”

ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่บริการที่ปรึกษาในการระดมทุน ตลอดจนการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดรอง ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการโทเคนดิจิทัลตลอดอายุโครงการ ตั้งแต่การกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไปจนถึงการสื่อสารกับนักลงทุน โดยบริษัทจะดำเนินการกลั่นกรองกิจการที่ต้องการระดมทุนก่อนการยื่นขออนุมัติต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การลงทุนในโทเคนดิจิทัลนั้นเปิดกว้างให้กับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ นิติบุคคลร่วมลงทุน (venture capital) และกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity)

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.