“Libra มันน่าสงสัยมาก” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมัน อยากเห็นยูโรดิจิตอลมากกว่า Libra

0
143

Olaf Scholz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมนี อยากเห็นการใช้เงินยูโรแบบดิจิตอล แต่มีความเห็นว่า Facebook ควรอยู่ให้ห่างจากเรื่องนี้

Scholz กล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ในรายงานที่เผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ธุรกิจ WirtschaftsWoche โดยเปิดเผยว่าเขาอยากเห็นเงินยูโรที่เรียกว่า E-euro

“ระบบการชำระเงินแบบนี้น่าจะดีสำหรับยุโรปในฐานะศูนย์กลางทางการเงินและการรวมเข้ากับระบบการเงินของโลก”

ในทางตรงกันข้าม Scholz ได้กล่าวว่า “Libra มันน่าสงสัยมาก” เขากล่าวต่อว่า “องค์ประกอบหลักของอำนาจอธิปไตยของชาติคือการออกสกุลเงิน เราจะไม่ปล่อยให้องค์กรหรือธุรกิจส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง”

ความคิดเห็นของ Scholz เกิดขึ้นพร้อมกับทาง CEO ของ Apple ที่เปิดเผยว่าเขาไม่ชอบ Libra เช่นเดียวกัน โดยอ้างว่ารัฐบาลและธนาคารกลางควรเป็นผู้ดูแลเรื่องเงิน

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.