ก.ล.ต.สหรัฐฯ ยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่า Bitcoin ไม่ใช่หลักทรัพย์

0
218

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้กล่าวอีกครั้งอย่างเป็นทางการว่า Bitcoin ( BTC ) ไม่ใช่หลักทรัพย์

ในจดหมายถึงกองทุน Crypt Technologies Bitcoin ลงวันที่ 1 ต.ค. SEC ได้ปฏิเสธการลงทะเบียนของ บริษัทโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจาก Bitcoin ไม่ใช่หลักทรัพย์  

อ้างอิงจากจดหมาย : บริษัท Cipher พยายามที่จะลงทะเบียน “บริษัทด้านการลงทุน” ภายใต้พระราชบัญญัติ การลงทุนของปี 1940 ซึ่งจะหมายความว่า Bitcoin นั้นเป็นหลักทรัพย์

ในทางตรงกันข้ามเจ้าหน้าที่ของ SEC ได้โต้แย้งเหตุผลของ Cipher ภายใต้หลักของ “Howey test” [เป็นหลักกฎหมายที่เกิดจากคดี SEC v. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946) ซึ่งถือเป็นคดีบรรทัดฐานที่คำพิพากษาสามารถใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นหลักทรัพย์หรือไม่] และกรอบการวิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิทัลที่ตีพิมพ์ในเดือนเมษายน 

“เหนือสิ่งอื่นใด เราไม่เชื่อว่าผู้ซื้อ Bitcoin ในปัจจุบันต้องพึ่งพาความพยายามในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเพื่อสร้างผลกำไร ดังนั้นตามที่บริษัท Cipher ตั้งใจที่จะลงทุนสินทรัพย์ทั้งหมดใน Bitcoin ตามที่มีการจัดโครงสร้างในปัจจุบัน จึงไม่ตรงกับคำจำกัดความของ “บริษัทด้านการลงทุน” ภายใต้พระราชบัญญัติการลงทุนของปี 1940”

ยิ่งไปกว่านั้น SEC ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าหากตีความ Bitcoin เป็นหลักทรัพย์นั้น “จะทำให้เกิดประเด็นอื่น ๆ ที่มีความสำคัญตามมาอีกมากมาย”

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.