Bitcoins มูลค่า $1 พันล้าน เพิ่งถูกโอนย้ายไปยังกระเป๋าที่ไม่รู้จัก อาจเกี่ยวข้องกับการเปิดตัว Bakkt

0
421

94,000 bitcoins มูลค่ามากกว่า $1 พันล้าน เพิ่งถูกโอนย้ายไปยังกระเป๋าที่ไม่รู้จัก  เดาว่าอาจเกี่ยวข้องกับ Bakkt

การทำธุรกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อสามชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin ประมาณ 94,505.8 BTC โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของ BTC ที่ส่ง (56%) มาจากที่อยู่เดียวกัน อีก 42% มาจากที่อยู่อื่นสามแห่ง  ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมประมาณ $700 หรือเพียง 0.00007% ของจำนวนเงินทั้งหมดเท่านั้น 

ทำให้ตอนนี้ กระเป๋าที่รับ Bitcoin ทั้งหมดนั้นขึ้นมาเป็นอันดับที่ 5 ของกระเป๋าที่มี Bitcoin เยอะที่สุด และไม่เกี่ยวข้องกับเว็บเทรด เมื่อคาดว่า Bakkt จะเริ่มให้บริการดูแล bitcoin ตั้งแต่วันนี้เป็นไปได้ ก็อาจเป็นไปได้ว่าที่อยู่ผู้รับนั้นเป็นของ Bakkt 

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.