Bitcoin ที่ถูกแฮ็คจาก Bitfinex เมื่อปี 2016 มีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง

0
161

Bitcoin ถูกขโมยจาก Bitfinex ในปี 2016 ได้กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง เนื่องจากเงินบางส่วนได้ถูกย้ายไปอยู่ในกระเป๋าอื่น

ตามการรายงานของ Whale Alert บน Twitter พบว่ามีการโอน 30 BTC ที่มาจากแฮ็ค Bitfinex ออกจากกระเป๋าเดิมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม

ในปี 2016 นั้นแฮ็กเกอร์ประสบความสำเร็จในการขโมย 119,756 BTC จากเว็บเทรด Bitfinex แต่ย้อนกลับไป การปล้นครั้งนั้นมีมูลค่าเพียง 350 ล้านดอลล่าร์ แต่ในวันนี้มันมีมูลค่ามากกว่า 1.3 พันล้านดอลล่าร์เลยทีเดียว

ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ Bitfinex ประสบความสำเร็จในการเรียกคืนเงินส่วนที่ถูกแฮ็กกลับมาได้ – 27.66 BTC ($312,000) จากรัฐบาลสหรัฐ หลังจากตามสืบมาหลายปี แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเหลืออีกมากที่ยังไม่สามารถนำกลับมาได้

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.