BNB Holder ได้เฮ!!! Binance ประกาศเพิ่มระยะเวลาการถือ BNB สูงสุด 30 วัน!!!สำหรับซื้อ IEO ในอนาคต

0
672

Binance ประกาศว่าจะมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการถือ BNB สำหรับการซื้ IEO ใหม่ทั้งหมด โดยในรูปแบบใหม่นั้นจะได้ลอตเตอรี่มากขึ้น  แต่ระยะเวลาการถือก็จะนานขึ้นด้วย

IEO ตัวต่อไปที่กำลังจะประกาศเป็นตัวที่ 7 ของโครงการ  ระยะเวลาของการถือ BNB จะเท่ากับ 7 วัน  ซึ่งหมายความว่าผู้ที่ต้องการซื้อจะต้องถือ BNB เป็นเวลา 7 วันก่อนที่จะได้รับตั๋วลอตเตอรี

ส่วน IEO ตัวที่ 8  ระยะเวลาการถือจะขยายเป็น 15 และจะเพิ่มเป็น 30 วันสำหรับ IEO ตัวที่ 9 ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะต้องเก็บ BNB ของพวกเขาไว้เป็นเวลาหลายเดือนหากพวกเขาต้องการมีส่วนร่วมใน IEO

การอัปเดตล่าสุดนี้จะทำให้การเข้าร่วมในการซื้อ IEO  นั้นยากขึ้นมาก  เนื่องจากผู้ใช้จะถูกบังคับให้ถือเหรียญเป็นเวลานาน  แต่ปัญหานี้คงไม่มีผลกับเหล่า BNB Holder อยู่แล้ว

นอกจากนี้ทีม Binance ได้ระบุว่าระยะเวลาการถือครอง  อาจเริ่มต้นก่อนที่จะมีการประกาศโครงการ  ซึ่งหมายความว่าหากคุณต้องการมีส่วนร่วมเป็นประจำใน IEO คุณควรมี BNB ในการถือครองของคุณเสมอเพื่อไม่ให้คุณพลาดโอกาส  หรือพูดง่ายๆว่าอาจมีการนับย้อนหลังนั่นเอง

ในส่วนของตั๋วล็อตเตอรีนั้นได้มีการปรับเพิ่มขึ้นดังนี้  (แต่ราคาที่สามารถซื้อได้ในตั๋วแต่ละใบยังไม่ได้ประกาศ)

7-19-2019 2-20-56 PM.png

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.