ก.ล.ต.มอบใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลเพิ่มอีก 1 ราย ได้แก่บริษัท บิเธิร์บ จำกัด

0
2408

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของไทย ได้เปิดเผยอีกหนึ่งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในไทยเพิ่มเติมอีก 1 ราย  คือบริษัท บิเธิร์บ จำกัด (BiTherb)

บริษัท บิเธิร์บ จำกัด (BiTherb)  หรือ bitherb.net เป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีในไทยรายล่าสุด แต่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเริ่มประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้ BiTherb ยังได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) อีกด้วย

โดยถ้ารวมกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตก่อนหน้านี้อีก 3 ราย ส่งผลให้ปัจจุบัน มีผู้ที่ได้ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (bitkub.com) 2.บริษัท บิทคอยน์ จำกัด (bx.in.th) 3. บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (satang.pro)และ 4.บริษัท บิเธิร์บ จำกัด (bitherb.net)

7-8-2019 1-48-56 PM.png

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล ก่อนหน้านั้นมี 1 ราย รวมแล้วล่าสุดมี 2 ราย ได้แก่ 1.บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด (coins.co.th)และ 2.บริษัท บิเธิร์บ จำกัด (bitherb.net)

7-8-2019 1-49-23 PM.png

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ปัจจุบันยังมีแค่ 1 ราย ได้แก่ บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด (coins.co.th)

ส่วนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ICO Portal ปัจจุบันมี 3 ราย 1.บริษัท ลองรูท (ประเทศไทย) จำกัด (Longroot) 2.บริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (T-BOX) และ 3.บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
(SE Digital) โดย Longroot ได้รับความเห็นชอบเป็น ICO Portal แต่ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ ส่วน
T-BOX และ SE Digital ได้รับความเห็นชอบเป็น ICO Portal แบบมีเงื่อนไข อยู่ระหว่างเตรียมระบบให้ ก.ล.ต. เข้าตรวจ

7-8-2019 1-50-05 PM.png

 

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.