ก.ล.ต.สหรัฐฯ ชะลอการอนุมัติ Bitcoin ETF ของ Bitwise ออกไปอีกอย่างน้อย 5 สัปดาห์

0
363

Cointelegraph รายงาน ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ  ได้ชะลอการอนุมัติ Bitcoin ETF ของ Bitwise อีกครั้ง โดยกำหนดเดิมจะต้องถูกตัดสินภายในวันที่ 16 พฤษภาคม แต่ก็ถูกชะลอออกไปเพื่อรอความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ETF ของ Bitwise นั้นถูกตีกลับมาในเดือนกุมภาพันธ์  ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า SEC จะจะมีเวลาตัดสินใจ 45 วัน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ก.ล.ต. ยังไม่มั่นใจว่า ETF เหล่านี้สามารถปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะการ “ป้องกันการฉ้อโกง” และ “การปกป้องนักลงทุน” 

SEC ได้ขอให้ผู้มีส่วนได้เสีย “ให้ความเห็น  ข้อมูลและข้อโต้แย้ง  เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับประเด็นที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงข้อกังวลอื่น ๆ ที่พวกเขาอาจมีต่อข้อเสนอดังกล่าว” ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีก 5 สัปดาห์

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.