กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เปิดตัวแพลตฟอร์มการออกใบรับรองการศึกษาผ่านบล็อคเชน

0
560

สิงคโปร์จะเริ่มใช้ใบรับรองสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  ในรูปแบบของใบรับรองดิจิทัลผ่านบล็อคเชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา  รายงาน จาก News Asia

โครงการนี้ถือเป็นโครงการระดับประเทศที่เรียกว่า OpenCerts ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกันโดย SkillsFuture Singapore (SSG), หน่วยงานเทคโนโลยีของรัฐบาล (GovTech), กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) และ Ngee Ann Polytechnic (NP)

Ong Ye Kung  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา กล่าวว่า “ด้วย OpenCerts เราสามารถนำพลังของบล็อกเชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ  โดยอนุญาตให้สถาบันการศึกษาใด ๆ ออกใบรับรองการศึกษาผ่านแพลทฟอร์ม OpenCerts และทุกคนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว”

เมื่อนักเรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา  นำใบรับรองเหล่านี้ไปใช้สำหรับการสมัครงานหรือเพื่อสมัครเรียนต่อที่สถาบันอื่นๆ  นายจ้างหรือโรงเรียนจะสามารถตรวจสอบใบรับรองดิจิทัลเหล่านี้ได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มของ OpenCerts ช่วยลดความซับซ้อนและลดกระบวนการจัดเก็บเอกสาร  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.