รองเลขาธิการก.ล.ต. ไทยกล่าวว่าตลาดทุนควรเตรียมพร้อมสำหรับกฎระเบียบใหม่ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการออกหุ้นดิจิตอลและการระดมทุนแบบ STO

0
435

รองเลขาธิการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางทิพยสุดา ถาวรามร  ได้กล่าวว่ากฎระเบียบที่เพิ่งเปิดตัว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 เมษายน  จะช่วยเอื้อประโยชน์ในการออกหุ้นดิจิตอลและหลักทรัพย์ รายงานจากบางกอกโพสต์

การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 2562  ก.ล.ต.ไทยกล่าวว่า ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขนี้จะช่วยให้การรับฝากหลักทรัพย์และการออกหุ้นดิจิตอลในตลาดแรกนั้นสามารถทำได้  ในขณะที่กรอบของกฎหมายจะช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมทุนแบบดิจิตอลที่เรียกว่า securities token offerings หรือ STO

“การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบที่สำคัญเนื่องจากมีการอำนวยความสะดวก [ตลาดทุนของประเทศ] ในการทำแพลตฟอร์ม tokenisation” นางทิพยสุดา กล่าว

นอกจากนั้นยังกล่าวว่า “หากฉันสามารถย้อนเวลากลับไปได้หรือมีโอกาสเสนอมุมมองใหม่ๆ  พระราชกฤษฎีกาสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นไม่ควรจะทับซ้อนกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” นางทิพย์สุดากล่าว

เนื่องจากปัจจุบันโทเค็นที่ออกภายใต้กรอบการกำกับดูแลของไทยนั้นอาจตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือพระราชกฤษฎีกาสินทรัพย์ดิจิทัล  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

หากโทเค็นนั้นถือเป็นหลักทรัพย์  ตามที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ก็จะยังคงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ  แม้ว่าจะมีการออกผ่านกระบวนการดิจิทัล

อย่างไรก็ตามหากโทเค็นนั้นไม่ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นหลักทรัพย์  ก็จะถูกควบคุมโดยพระราชกฤษฎีกาสินทรัพย์ดิจิตอล

 

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.