อุ๊ต๊ะ ! จำนวนผู้ใช้งาน Cryptocurrency Wallet เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทะลุ 36 ล้านบัญชี ในปี 2019

0
275

การดำรงอยู่ของ cryptocurrency นั้น คงปฏิเสธได้ยากว่าทุกคนที่ถือครอง cryptocurrency อยู่จำเป็นต้องมีกระเป๋าเงินดิจิตอลหรือ wallet ไว้ในครอบครอง แต่เคยสงสัยหรือเปล่าครับว่า ณ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิตอลเป็นจำนวนเท่าใดแล้ว

ข้อมูลที่เผยแพร่จาก Statista ผู้ให้บริการด้านข้อมูลให้แก่ผู้บริโภคเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเป็นช่วงลุ่ม ๆ ดอน ๆ ของตลาด crypto ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม

Statista ได้ทำการรวบรวมตัวเลขรายไตรมาสเป็นระยะเวลาสามปี จำนวนผู้ใช้ blockchain wallet ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 6.7 ล้านบัญชีในไตรมาส 1 ปี 2016 เป็น 34.6 ล้านบัญชีในไตรมาสที่ 1 ปี 2019

 

 

statista

Blockchain.com ได้ทำการจัดทำกราฟความเคลื่อนไหวของจำนวนผู้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิตอล โดยสำรวจย้อนหลังไปถึงต้นปี 2013 ในช่วงระยะเวลาทั้งหมดมีจุดที่ก้าวกระโดดที่เห็นได้ชัดเจนสองช่วง ช่วงแรกเกิดขึ้นระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายน 2017 ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2018 จำนวนกระเป๋าเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบัญชี ช่วงที่สองเริ่มจากเดือนเมษายน 2019 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนใหม่เกือบ 2 ล้านบัญชีตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา และตัวเลขล่าสุดของกระเป๋าเงินดิจิตอลในวันที่ 30 เมษายน 2019 นั้นคือ 36,616,530 บัญชี

blockchain-1392x639

การเพิ่มขึ้นกระเป๋าเงินอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา cryptocurrency ในตลาด เพียงแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถอ้างอิงถึงความสนใจที่จะเก็บหรือลงทุนใน cryptocurrency มาขึ้นของผู้คนทั่วโลกนั่นเอง

 

ขอบคุณ bitcoin.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.