ผลวิจัยชี้ 20% ของผู้ค้าระดับโลก จะหันมาใช้เทคโนโลยี Blockchain ในปี 2025

0
245
Organic food signage on modern supermarket fresh produce fruits aisle to appeal to healthy lifestyle shoppers

วันที่ 30 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา บริษัทวิจัย Gartner Inc ได้ทำการรายงานการวิจัยว่า 20% ของผู้ค้าปลีกยักษ์ใหญ่ top 10 ของโลก จะหันมาใช้เทคโนโลยี blockchain ภายในปี 2025

โดยปกติแล้วทางร้านค้าจำเป็นต้องแสดงความโปร่งใส่ต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะด้วยเรื่องที่มาของสินค้านั้น ๆ หรือวันหมดอายุก็ตาม และเนื่องด้วยผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความรู้มากขึ้น มีข้อมูลมากขึ้น ดังนั้นร้านค้าต้องทำทุกสิ่งให้โปร่งใส่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเทคโนโลยี Blockchain สามาถช่วยตรงจุดนี้ได้ Gartner กล่าวว่า “Blockchain เป็นเทคโนโลยีในอุดมคติที่จะส่งเสริมความโปร่งใสและการติดตามได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร”

“ร้านค้าที่มีทัศนวิสัยกว้างไกลและรับรองผลิตภัณฑ์ของตนตามมาตรฐานต่าง ๆ จะได้รับความไว้วางใจและความภักดีของผู้บริโภค”

Joanne Joliet ผู้อำนวยการอาวุโสแห่ง Gartner กล่าวว่า “ร้านค้าจะเป็นผู้นำในการพัฒนา Blockchain”

มีบริษัทหลายแห่งที่ทดลองใช้ blockchain เพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารของพวกเขา ทาง Gartner อ้างถึง Walmart, Unilever และ Nestlé ซึ่งใช้ blockchain สำหรับระบบติดตาม “Store-to-Farm” ในขณะที่สองบริษัทหลังนั้นใช้เพื่อติดตามการปนเปื้อนของอาหาร

เป็นที่น่ายินดีที่วงการค้าปลีกเริ่มให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี Blockchain และใส่ใจในสุขภาพของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบนี้จะสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภาพ

 

ขอบคุณ Cointelegraph

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.