เครื่อง ATM Crypto ทั่วโลก เพิ่มสูงขึ้นถึง 4,700 เครื่องแล้วในปัจจุบัน

0
609

จากข้อมูลของเว็บ Coinatmradar  ปัจจุบันจำนวนเครื่อง ATM Crypto  กำลังเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เข้าสู่ 4,700 เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

image2-68.png

ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา  การติดตั้งเครื่อง ATM Crypto  ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะรองรับ Bitcoin  และต่อมาก็ได้ขยายไปยัง crypto อื่น ๆ เช่น Litecoin, ETH , BCH ,Dash

Litecoin  คือเหรียญอันดับสองที่มีเครื่อง ATM รองรับมากที่สุดอยู่ที่ 3,075 เครื่องรองจาก Bitcoin ส่วนเหรียญที่มีเครื่องรอบรับน้อยที่สุดในตอนนี้คือ Zcash อยู่ที่ 72 เครื่อง

4-28-2019 10-04-11 AM.png

เมื่อพูดถึงประเทศต่างๆที่มีเครื่อง ATM Crypto มากที่สุด  สหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับ 1 ที่มีเครื่อง ATM สูงถึง  2,921 เครื่อง  ตามด้วยแคนาดาซึ่งมี 700 เครื่อง และออสเตรียและสหราชอาณาจักรที่มีประมาณ 300 เครื่อง4-28-2019 10-07-14 AM.png

การเติบโตของเครื่อง ATM Crypto ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้น อาจบอกเราได้ถึงการยอมรับการใช้งานของคนทั่วโลกที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นตามนั่นเอง

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.