“Bitcoin ยังโตได้อีก 20-50 เท่า ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า” ผู้ร่วมก่อตั้ง Morgan Creek กล่าว

0
296

Anthony Pompliano จาก  Morgan Creek Digital Assets ระบุว่า Bitcoin ยังสามารถโตได้อีก 20 – 50 เท่า ในระยะเวลา 5 ปี

ผู้ร่วมก่อตั้ง Morgan Creek Digital Assets  เชื่อมั่นว่า Bitcoin เป็นสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นถึง 50 เท่าในระยะเวลา 5 ปี  นั่นจะทำให้ราคา 1  BTC อยู่ระหว่าง $110,000 ถึง $275,000 ภายใน 5 ปี  (3,500,000 – 8,800,000 บาท)

ซึ่งทางด้าน  Mark Yusko ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Morgan Creek  อีกหนึ่งท่าน ก็เพิ่งจะคาดการณ์ว่า ราคา Bitcoin น่าจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 ดอลลาร์ หรือ 500,000 ดอลลาร์  ในอนาคต

 

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.