THB/BTC
1.16 %
252609.00 บาท
THB/ETH
2.57 %
7950.00 บาท
USD/BNB
7.82 %
34.06 USD
THB/XRP
1.24 %
12.22 บาท
THB/OMG
-1.94 %
62.20 บาท
THB/LTC
14.39 %
3260.00 บาท

ข่าวด่วน!!! ก.ล.ต.ไทยอนุมัติ ICO Portal เจ้าแรกของประเทศแล้วคือ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

จันทร์, 22 เมษายน 201922 เมษายน
1952

หลังจากที่ทาง กลต.ไทย ได้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทในไทยแต่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อออกมา ล่าสุดในวันนี้ได้มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วนั่นคือ “บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)” หรือ “SEAMICO” 

สำนักงานก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด  เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้นับตั้งแต่วันที่ 10เมษายน 2562  และได้กำหนดว่าก่อนที่บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัดจะให้บริการระบบเสนอขายโทเคน ดิจิทัลได้ บริษัทเอสอี ดิจิทัล จำกัดจะต้องแสดงความพร้อมของระบบงานในการให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลภายใน 180  วัน  นับจากวันที่ได้รับความเห็นชอบ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบและประเมินว่า ระบบของบริษัทมีความพร้อมแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำแถลงการณ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเกี่ยวกับระเบียบ ICO
September 6, 2017
สรุปงาน Bitcoin Addict Meetup ในหัวข้อ "STO จะรุ่งหรือจะร่วง" พร้อมการเสวนากับวิทยากรชื่อดังอีกหลากหลายท่าน รับรองว่ามันส์แน่นอน
January 21, 2019
แถลงการณ์จาก Coin Asset กรณีถูกปฏิเสธใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจาก ก.ล.ต.
January 16, 2019
ก.ล.ต. ไทยเปิดเผยว่ามีผู้สนใจทำ ICO และยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจดิจิตอลมากขึ้น
August 9, 2018