ข่าวด่วน!!! ก.ล.ต.ไทยอนุมัติ ICO Portal เจ้าแรกของประเทศแล้วคือ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

0
2770

หลังจากที่ทาง กลต.ไทย ได้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทในไทยแต่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อออกมา ล่าสุดในวันนี้ได้มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วนั่นคือ “บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)” หรือ “SEAMICO” 

สำนักงานก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด  เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้นับตั้งแต่วันที่ 10เมษายน 2562  และได้กำหนดว่าก่อนที่บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัดจะให้บริการระบบเสนอขายโทเคน ดิจิทัลได้ บริษัทเอสอี ดิจิทัล จำกัดจะต้องแสดงความพร้อมของระบบงานในการให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลภายใน 180  วัน  นับจากวันที่ได้รับความเห็นชอบ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบและประเมินว่า ระบบของบริษัทมีความพร้อมแล้ว

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.