THB/BTC
-2.39 %
305150.01 บาท
THB/ETH
-1.72 %
5730.00 บาท
USD/BNB
-3.57 %
26.13 USD
THB/XRP
-1.68 %
8.20 บาท
THB/OMG
1.20 %
38.00 บาท
THB/LTC
-1.61 %
2191.49 บาท

ข่าวด่วน!!! ก.ล.ต.ไทยอนุมัติ ICO Portal เจ้าแรกของประเทศแล้วคือ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

จันทร์, 22 เมษายน 201922 เมษายน
2312

หลังจากที่ทาง กลต.ไทย ได้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทในไทยแต่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อออกมา ล่าสุดในวันนี้ได้มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วนั่นคือ “บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)” หรือ “SEAMICO” 

สำนักงานก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด  เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้นับตั้งแต่วันที่ 10เมษายน 2562  และได้กำหนดว่าก่อนที่บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัดจะให้บริการระบบเสนอขายโทเคน ดิจิทัลได้ บริษัทเอสอี ดิจิทัล จำกัดจะต้องแสดงความพร้อมของระบบงานในการให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลภายใน 180  วัน  นับจากวันที่ได้รับความเห็นชอบ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบและประเมินว่า ระบบของบริษัทมีความพร้อมแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต.มอบใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลเพิ่มอีก 1 ราย ได้แก่บริษัท บิเธิร์บ จำกัด
จันทร์, 08 กรกฎาคม 2019
คำแถลงการณ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเกี่ยวกับระเบียบ ICO
พุธ, 06 กันยายน 2017
สรุปงาน Bitcoin Addict Meetup ในหัวข้อ "STO จะรุ่งหรือจะร่วง" พร้อมการเสวนากับวิทยากรชื่อดังอีกหลากหลายท่าน รับรองว่ามันส์แน่นอน
จันทร์, 21 มกราคม 2019
แถลงการณ์จาก Coin Asset กรณีถูกปฏิเสธใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจาก ก.ล.ต.
พุธ, 16 มกราคม 2019