รัฐเวสต์เวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกา จะใช้ Blockchain ในการโหวตเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2020

0
432

เมื่อปีที่แล้วรัฐเวสต์เวอร์จิเนียได้กลายเป็นรัฐแรกของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ blockchain สำหรับการโหวตเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐเวสต์เวอร์จิเนียระบุว่ารัฐจะยังคงใช้การลงคะแนนเสียงแบบ blockchain ต่อไป

ตามรายงาน ของ LongHash เมื่อวันที่ 15 เมษายน รัฐเวสต์เวอร์จิเนียจะใช้ระบบที่ชื่อ Voatz ซึ่งเป็นระบบ Mobile Blockchain Voting ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี 2020

เหตุใดจึงต้องใช้ Mobile Blockchain Voting โดย Voatz

สาเหตุที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนบนมือถือสำหรับการลงคะแนน  คือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำการที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาทำการลงคะแนนเสียงได้สะดวกมากขึ้น

เจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำการอยู่นอกสหรัฐอเมริกา  นั้นเป็นการยากมากหรือบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะส่งบัตรลงคะแนนที่ปลอดภัย  กลับมาทันตามกำหนดเวลาไม่ว่าจะทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

นี่จึงถือว่าเป็นความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศรวมถึงบุคลากรทางทหาร  ซึ่งแอปพลิเคชั่นบนมือถือนั้นถือว่าเป็นคำตอบเพราะมันง่าย และปลอดภัยในการใช้งาน ดีกว่าการส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.