นักลงทุนสถาบันเปิด long positions ของ Bitcoin futures เพิ่มขึ้น 88% รายงานจาก CFTC

0
295

จากข้อมูลล่าสุดของ Commodities Futures Trading Commission (CFTC)  สัญญา Bitcoin futures ในเดือนเมษายน มีการเปิด  long positions ทั้งหมด 315 สัญญาที่  Chicago Mercantile Exchange (CME) เพิ่มขึ้นกว่า 88% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา  และบ่งบอกถึงการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์สำหรับความเชื่อมั่นของตลาด

ขณะที่ Short positions นั้นลดลงจาก 241 สัญญาเป็น 89 สัญญา – ลดลงมากกว่า 63% ในช่วงสัปดาห์ แม้ข้อมูลนี้จะบ่งบอกอะไรเราไม่ได้มากนักในระยะยาว  แต่เราก็ยังพอทราบแนวโน้มในระยะสั้นของตลาด

การมีส่วนร่วมของสถาบันใน cryptocurrencies อาจมีบทบาทสำคัญในการนำไปสู่การยอมรับของพวกเขา   นอกจากนี้ปริมาณโวลลุ่มขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสถาบันนั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาด

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.