จีนกำลังมองหาข้ออ้างที่จะห้ามการขุด Bitcoin ในประเทศ

0
337

จากข้อมูลของรอยเตอร์รายงาน ว่า คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ของประเทศจีน กำลังมองหาวิธีการห้ามขุด bitcoin ในประเทศ

รายงานระบุว่าการขุด cryptocurrency รวมถึง bitcoin ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและไม่มีปลอดภัย นอกจากนั้นยังมีเหตุผลอื่นๆรวมถึงการสิ้นเปลืองทรัพยากรและสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนให้สาธารณะพิจารณาเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างดังกล่าวจนถึง 7 พฤษภาคม

ข่าวล่าสุดที่ปรากฎออกมาจากประเทศจีนครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก  เนื่องจากในอดีตจีนก็มีการห้ามซื้อขายและห้ามทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ทั้งหมด

คงต้องรอดูการต่อไปว่าข่าวนี้จะเป็นเพียงข่าว FUD ธรรมดาหรือไม่อย่างไร?

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.