เว็บเทรด Bitkub ประกาศพร้อมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าถือหุ้นในบริษัทเนื่องจากมีความพร้อมในทุกด้าน

0
1002

หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กำลังมองหาพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิตอล ล่าสุดวันนี้ เว็บเทรด Bitkub ประกาศพร้อมให้ SET เข้าถือหุ้นในบริษัท เนื่องจากมีความพร้อมในทุกด้าน

ทางด้าน คุณต้น สกลกรย์ สระกวี ผู้ร่วมก่อตั้งและเป็น CEO ของบริษัท Bitkub มองว่าการที่ Bitkub มีตลาดหลักทรัพย์เข้ามาถือหุ้นนั้นเป็นเรื่องที่ดี :

“ถ้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามา ก็ถือเป็นเรืองที่ดี อย่างแรกที่เรามองคืออย่าให้ต่างชาติมาเป็นเจ้าของ Exchange ในไทย คนไทยต้องถือ Digital asset ของคนไทย และ SET ก็ใหญ่พอที่จะทำให้ต่างชาติเข้ามาไม่ได้”

หลักจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 เดือนในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนร่วมกับตลาด  รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ออกหลักทรัพย์  นักลงทุน  ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานต่อไป

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.