รายงาน: จำนวนโครงการ STO เพิ่มขึ้นถึง 130% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2019

0
468

จำนวนโครงการ Security token offerings หรือ STO มีทั้งหมด 47 โครงการ ที่เปิดตัวในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2019 เพิ่มขึ้นมากกว่า 130%  เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตามรายงานของ InWara

0fa7bded11f6d2651ba1195ee0ba57a9

ตามกฎหมายแล้ว นักลงทุน STO จะได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในส่วนของสินทรัพย์ของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลในแต่ละประเทศ

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2019 จำนวน ICO เพิ่มขึ้นมากกว่า 50%  เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (ไตรมาสที่ 4 ปี 2018)  ในขณะที่จำนวน STO เพิ่มขึ้น 130% ซึ่งถือว่าสูงมากๆ  สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดระหว่าง ICO และ STO

ขณะที่การระดมทุนรอบ Private : ในโครงการ blockchain-crypto ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2019 ลดลง 63% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ $500 ล้านดอลล่าร์

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.