สรุปงาน Bitcoin Addict Meetup ในหัวข้อ “Bitcoin เสียภาษีอย่างไร” เรื่องใกล้ตัวที่เราต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทัน

อังคาร, 26 มีนาคม 201926 มีนาคม
1257

กลับมาพบกันอีกครั้งกับงาน Bitcoin Addict Meetup  ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา กับหัวข้อในครั้งนี้คือ  Bitcoin เสียภาษีอย่างไร  ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พวกเราควรต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัครราชย์ บุญญาศิริ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการภาษีชำนาญการ ของกรมสรรพากร รวมถึง ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO ของ iTAX  และ คุณพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ซึ่งเป็น CEO ของ Blockchain-review มาปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ Bitcoin & Blockchain ว่ามันคืออะไร  รวมไปถึง Panel discussion ในหัวข้อ อนาคตภาษีด้านสกุลเงินดิจิตอลในประเทศไทย

Bitcoin เสียภาษีอย่างไร

54730169_2635564986514852_1019937093645762560_n

เริ่มกันที่หัวข้อแรกภายในงาน คุณอัครราชย์ บุญญาศิริ นักวิชาการภาษีชำนาญการ จากกรมสรรพากร กล่าวว่า Bitcoin นั้นเป็นเรื่องใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดเก็บภาษีอยู่ตลอด ในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว  ได้มีการจัดหมวดหมู่ให้เงินได้ที่บุคคลได้รับจากสินทรัพย์ดิจิตอลให้อยู่ประเภทผลตอบแทนทางการเงิน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 มาตรา ได้แก่

 • มาตรา 40 (4) (ซ) เงินส่วนแบ่งของกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิตอล
 • มาตรา 40 (4) (ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโตเคอเรนซี่หรือโทเคนดิจิตอล ที่ตีราคาเป็นเงินได้มากกว่าทุน  พูดง่ายๆว่ากำไรจากการขายนั่นเอง

55478058_516324495562570_831042731160633344_n

นอกจากนั้นมีการกำหนดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 15% ของเงินได้ที่บุคลธรรมดาได้รับจากสินทรัพย์ดิจิตอล ต่อมา ในส่วนของกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา นั่นคือ จะมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคคลธรรมดาที่มีการซื้อขายผ่าน Exchange โดยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ต่อมา คุณอัครราชย์  กล่าวว่า Crypto นั้นเป็นลักษณะของ “สินค้า” ในแง่ลักษณะของสินทรัพย์  และเนื่องจากถูกมองเป็นสินค้าจึงต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง  ทำให้หากมีกำไรจากการขายก็จะต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย การเทรดดิ้ง ก็เช่นกัน จะมีการเก็บภาษีหากขาย Crypto แล้วมีกำไร

ในส่วนการการขุด ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ว่าจะตีความการเก็บภาษีในขั้นตอนไหน ระหว่างขุดสำเร็จ หรือต่อเมื่อขายออกไป  จะมีการประกาศความชัดเจนในภายหลังต่อไป

การจะหักต้นทุนจากการขุดของบุคคลธรรมดา จะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นต้นทุนที่จ่ายไปเพื่อการได้มาซึ่ง Crypto จริงๆ แต่หากเป็นบริษัทการพิสูจน์จะง่ายกว่า เนื่องจากมีการทำบัญชีแยกต่างหากอยู่แล้ว

การวางแผนชำระภาษี สกุลเงินดิจิตอล

55669581_2635564946514856_6340110304357122048_n

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO จาก iTAX  Application ที่จะช่วยในการคำนวณภาษีซึ่งจะช่วยให้การคำนวณภาษีไม่เป็นเรื่องลำบาก โดยการวางแผนการชำระภาษี

3-25-2019 2-59-44 PM.png

เทคนิดในการทำให้เสียภาษีลดลง คือต้องทำให้เงินได้สุทธิลดลง นั่นคือลดรายได้ของเรา หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือค่าลดหย่อน

3-25-2019 3-06-21 PM.png

หากเราเทรด Crypto ในไทยก็ต้องเสียภาษีในไทย แต่หากเราไปเทรดในเว็บเทรดของต่างประเทศ รายได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียภาษีในไทย

3-25-2019 3-09-49 PM.pngแนวโน้มในไทยตอนนี้คือ “เสีย” แต่ก็จะมีปัญหาต่อในการพิสูจน์กำไร ว่าจะตรวจสอบกันอย่างไร คงต้องรอให้มีการประกาศอีกที

3-25-2019 3-27-21 PM.png

คำตอบของคำถามนี้ ฟังดูแล้ว ก็เหมือนเราจะไม่ต้องเสีย เนื่องจากมันเป็นการเทรดในต่างประเทศ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเสียภาษีในไทยหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

 • ผู้เทรดอยู่ในไทยถึง 180 วัน
 • เราโอนกลับเข้ามาในปีภาษีเดียวกันหรือไม่

หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ เราก็ต้องเสียภาษีในไทยอยู่ดี

3-25-2019 3-36-29 PM.png

หากเรามีการโอน Crypto จากเว็บเทรดต่างประเทศเข้ามา โดยที่ไม่มีการ Cash out ออกมาเป็นเงิน Fiat ในส่วนนี้จะต้องรอการประกาศอีกทีว่าต้องเสียภาษีไม่

3-25-2019 3-40-28 PM.png

คำถามคือการใช้บัตรในลักษณะแบบนี้ เป็นการขนเงินเข้ามาในประเทศหรือไม่ อันนี้ในทางทฤษฎีคือเป็นการ Cash out ในรูปแบบหนึ่ง ก็ต้องเสียภาษีอยู่ดี  แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นภาระของทางราชการที่จะต้องไปตรวจสอบ ซึ่งก็คงเหนื่อยพอสมควร  และต้องอาศัยความซื่อสัตย์ของนักลงทุนเองด้วย ที่จะต้องระบุลงไปตอนเสียภาษี

3-25-2019 3-45-43 PM.png

หากเรามีการเทรดในต่างประเทศ และเราได้เสียภาษีให้แก่ประเทศที่เป็นเจ้าของเว็บเทรดนั้นแล้ว เรายังต้องเสียภาษีในไทยอีกมั้ย?  หากต้องเสียอีก ก็จะดูเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อน จึงได้มีการตกลงกันโดยดูจากแหล่งรายได้เกิดที่ไหน เสียภาษีที่นั่น  โดยรายชื่อประเทศที่มีการตกลงกันไว้ของไทยคือตามรายชื่อด้านล่าง3-25-2019 3-51-13 PM.png

ในส่วนของแอป iTAX ก็มีในส่วนของ Crypto รองรับไว้ให้เรียบร้อยแล้ว หากใครมีรายได้ก็สามารถนำไปกรอกได้3-25-2019 3-57-26 PM.png

Panel discussion ในหัวข้อ อนาคตภาษีด้านสกุลเงินดิจิตอลในประเทศไทย

ในการเสวนาครั้งนี้เราได้ผู้ดำเนินรายการคือ คุณกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา CEO ของ ZMINE มาเป็นพิธีกร ร่วมกับวิทยากรผู้มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คุณอัครราชย์ บุญญาศิริ นักวิชาการภาษีชำนาญการ จากกรมสรรพากร , คุณพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว CEO ของ Blockchain-review , ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO ของ iTAX Inc.  โดยจะขอสรุปคำถามดังนี้ครับ

55244506_516324282229258_1239793750813704192_n.jpg

 

 • จริงๆแล้ว Crypto เป็นสินทรัพย์หรือเป็นสกุลเงินมากกว่ากัน
  ตอบ – ตามกฎหมายไทยตอนนี้ Crypto เป็นสินทรัพย์ไม่ใช่เงินตรา หากมีการนำไปขายก็จะเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง แต่ก็ต้องรอดูในอนาคตว่าจะมีการพัฒนาไปเป็นเงินตราได้หรือไม่
 • ในอนาคต  ไทยจะมีการยกเว้นภาษีให้แก่บุคคลธรรมดาที่ซื้อขาย Crypto บนเว็บเทรด อยากทราบว่าตอนนี้คืบหน้าไปประมาณไหนแล้ว
  ตอบ – ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา เนื่่องจากมีผู้เกี่ยวข้องเสนอในประเด็นอื่นๆเข้ามาด้วย คิดว่าจะมีข้อยุติในเวลาไม่นานนี้  เนื่องจากเราต้องระวังเรื่องระวังเรื่องการฟอกเงินอีกด้วย
 • แล้ว Crypto จะถูกมองเหมือนหุ้นหรือไม่
  ตอบ –  คล้ายๆกัน แต่จะเฉพาะในกรณีที่มีการซื้อขายผ่านตัวกลางเท่านั้น  จะไม่รวมในกรณีที่มีการซื้อขายกันโดยตรง
 • Forex มีการเก็บภาษีหรือไม่ แล้วหากเปรียบเทียบกับมุมมอง Crypto 
  ตอบ – ทุกคนที่เทรด Forex ต้องเสียภาษี ไม่มีการยกเว้น
 • สมมุติ ปีนี้เราฝากเงินเข้า Exchange เพื่อเทรด แต่ปรากฎว่า ขาดทุน เราจึงถอดใจและ Cash out ออกมา ผ่านมาอีกปี ฝากเข้าไปใหม่ ปรากฎว่ากำไร  เค้าจะคิดภาษีอย่างไร
  ตอบ – ภาษีคิดเป็นรายปี ถ้ามีกำไรก็ต้องเสียภาษี

54728624_516324332229253_1453150163957710848_n

 • ICO Portal  ที่กำลังจะได้รับอนุญาต กระบวนการเก็บภาษีจะเกิดขึ้นที่ฝั่งไหน อย่างไร
  ตอบ – เราถือว่า Token ของ ICO เป็นสินค้าอย่างหนึ่งจึงต้องมีการเสียภาษี  แต่เรื่อง ICO จะต้องมีการพิจารณามากขึ้น เนื่องจากจะมีกฎหมายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  อนาคตก็ต้องดูกันต่อไปว่า เราจะจัดให้ตัว Token นั้นเป็นอะไร  ทั้งเรื่องของ ICO และ STO 
 • การขุด Crypto จะเสียภาษีอย่างไร 
  ตอบ – ในอนาคตจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะต้องเสียตั้งแต่ขุดได้มา หรือเมื่อขายออกไป ส่วนในเรื่องของต้นทุนการขุด บุคคลธรรมดาก็ต้องมีหลักฐานบอกได้ว่า ในส่วนนี้เป็นต้นทุนการขุดจริงๆ  แต่ถ้าอยู่ในนามบริษัทก็จะไม่ค่อยมีปัญหา เนื่องจากมีการทำบัญชีเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว
 • ตอนนี้ถ้าเราเทรดในไทยแล้วขายออกมาเป็นบาท แต่ว่ายังไม่ได้ถอนออกมาจาก Exchange  จะถือว่ามีกำไรแล้วรึยัง และหากเอากำไรนั้นไปเทรดต่อแล้วขาดทุนจะคิดภาษีอย่างไร
  ตอบ – หากมีกำไรก็ต้องเสียภาษี

55540648_2635565109848173_4534152938087514112_n

 

ก็จบกันไปนะครับกับงาน Bitcoin Addict Meetup  ตอน  Bitcoin เสียภาษีอย่างไร  ที่เราได้ร่วมพูดคุยกับวิทยากรที่มาให้ความรู้ในงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมงานได้สอบถามถึงข้อสงสัยที่เกี่ยวกับเรื่องภาษีคริปโตเคอเรนซี่ได้ ในบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองครับ  และต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาบรรยายให้ความรู้กับเรา รวมถึงผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  โดยเพื่อนๆสามารถดูคลิปแบบเต็มๆได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างครับ สุดท้ายงานครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าขาดเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนทุกคน แล้วไว้พบกันใหม่งานหน้านะครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปงาน Bitcoin Addict Meetup ในหัวข้อ "STO จะรุ่งหรือจะร่วง" พร้อมการเสวนากับวิทยากรชื่อดังอีกหลากหลายท่าน รับรองว่ามันส์แน่นอน
จันทร์, 21 มกราคม 2019
สรุปงาน Bitcoin Addict Meetup กับหัวข้อ "Bitcoin ยังมีอนาคตหรือไม่!?" งานฟรีและดี ที่ได้สาระด้านการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลกลับไปเพียบ
อังคาร, 30 เมษายน 2019
ประธาน ‘EO Thailand’ ชี้เศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่อง แนะภาคธุรกิจพร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับยุคดิจิทัล
จันทร์, 30 เมษายน 2018
สรุป LIVE ถาม - ตอบ กับซีอีโอ Binance เรื่อง: มาร์จิ้นเทรด , IEO ตัวต่อไป และ Stablecoin ของตนเอง
พุธ, 08 พฤษภาคม 2019