ตู้ ATM Crypto ที่ติดตั้งใหม่ทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่รองรับ Litecoin

0
509

ตู้ ATM  crypto ใหม่ 75 เครื่องที่ถูกติดตั้งทั่วโลก ในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่อยู่ใน US และ Litecoin (LTC) คือ crypto ซึ่งได้เห็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดของ ATM ที่รองรับในเดือนที่ผ่านมา

ตามการรายงานของเว็บCoinATMRadar  ในเดือนกุมภาพันธ์ มีการติดตั้งตู้ ATM ใหม่ 59 เครื่องในสหรัฐอเมริกา ขณะที่ในสหราชอาณาจักร ปัจจุบันมีตู้เอทีเอ็ม crypto ทั้งหมด 210 เครื่อง โดยติดตั้งใหม่ 7 เครื่อง  และแคนาดากับสเปนก็ได้เห็นการติดตั้งใหม่หลายแห่งเช่นกัน

3-17-2019 9-36-23 AM

Bitcoin (BTC) ยังคงเป็น crypto ที่ได้รับการสนับสนุนจากตู้เอทีเอ็มเป็นส่วนใหญ่  และปัจจุบันมีตู้เอทีเอ็ม 4,380 เครื่องในโลกที่รองรับ BTC  ขณะที่ Litecoin (LTC) เราได้เห็นการเติบโตอย่างมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์  โดยมีตู้เอทีเอ็มจำนวน 2,895 เครื่องที่รองรับ LTC  เพิ่มขึ้น 120 จากเดือนก่อนหน้า (เพิ่มขึ้น 4.32%) โดย ณ ปัจจุบัน มีตู้เอทีเอ็ม crypto ทั้งหมด 3,095 เครื่องทั่วโลกที่รองรับ altcoins

3-17-2019 9-39-42 AM

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.