THB/BTC
0.31 %
253000.00 บาท
THB/ETH
0.38 %
7950.00 บาท
USD/BNB
2.48 %
35.16 USD
THB/XRP
-0.25 %
12.25 บาท
THB/OMG
-0.92 %
62.50 บาท
THB/LTC
2.44 %
3202.15 บาท

ประธาน ก.ล.ต. สหรัฐฯยังมีความกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองนักลงทุน หากต้องอนุมัติ Bitcoin ETF

ศุกร์, 15 มีนาคม 201915 มีนาคม
104

Jay Clayton ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์กับ FOX Business  ซึ่งเขากล่าวว่าเขายังมีความกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองนักลงทุนเมื่อถึงเวลาต้องอนุมัติ Bitcoin ETF

ในการให้สัมภาษณ์  ประธาน ก.ล.ต. กล่าวย้ำถึงความเป็นกลางของเค้าต่อสกุลเงินดิจิตอล  โดยเน้นว่าเขาไม่ได้ต่อต้านสินทรัพย์ดิจิตอลไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม  เขาชี้ให้เห็นว่าเขายังคงกังวลเกี่ยวกับการที่ตลาดถูกควบคุมที่อาจเกิดขึ้นและต้องมีการรับประกันว่านักลงทุนจะถูกคุ้มครอง

“สิ่งที่ผมเป็นห่วงในตอนนี้คือ  หากสามารถแสดงให้เห็นอย่างสมเหตุสมผลว่าโดยทั่วไปการซื้อขายนั้นไม่ได้ถูกควบคุม  แต่มันอยู่ในสถานที่ที่เชื่อถือได้ด้วยกฎระเบียบและมีการดูแลที่ดี  เราถึงจะรู้สึกสบายใจ”

แม้จะมีกฎระเบียบและข้อกังวลเกี่ยวกับการถูกควบคุมของ Bitcoin ETF  แต่ทางด้าน OCIE หรือ Office of Compliance Inspections and Examinations stated ระบุว่า  cryptocurrencies จะเป็นหนึ่งในหัวข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในปี 2019

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตประธานคณะกรรมาธิการ CFTC กล่าว "Cryprocurrency ต้องมีกฎระเบียบที่มากขึ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"
May 3, 2019
ก.ล.ต.สหรัฐฯ ชะลอการอนุมัติ Bitcoin ETF ของ Bitwise ออกไปอีกอย่างน้อย 5 สัปดาห์
May 15, 2019
ประธาน กลต.สหรัฐ กล่าวว่า Bitcoin ETFs ยังขาดการคุ้มครองผู้ลงทุน และจะไม่มีทางได้รับการอนุมัติเร็วๆนี้
November 28, 2018
นักวิเคราะห์มองว่า SEC จะอนุมัติ Bitcoin ETF ภายในปีหน้า?
September 5, 2018