ก.ล.ต.ไทย อนุมัติ ICO Portal แห่งแรกของประเทศแล้ว แต่ยังไม่มีการประกาศชื่อให้ทราบ

1
1315

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศไทย ได้อนุมัติช่องทางการเสนอขาย ICO หรือ ICO Portal แห่งแรกของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะออกเกณฑ์สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (STO) ในไม่ช้า โดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานเมื่อวันที่ 12 มีนาคม

คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. ) รายงานว่าได้มีการอนุมัติ ICO portal แห่งแรกเพื่อคัดกรอง ICO , วิเคราะห์ความเสี่ยง , ตรวจสอบ smart contract และการ KYC

คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์ ผู้อำนวยการแผนก fintech ที่สำนักงาน ก.ล.ต.  กล่าวว่า “ICO portal แห่งแรกของประเทศไทยกำลังจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  เช่นกระทรวงพาณิชย์  การเสนอขาย ICO กำลังจะเปิดให้แก่ประชาชนทั่วไปในอนาคตอันใกล้ภายใต้พระราชกฤษฎีกาสินทรัพย์ดิจิตอล”

ส่วนการแปลงสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เช่นหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนแบบ STO นั้นยังเไม่สามารถทำได้เนื่องจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่แตกต่างกัน

ผู้ที่สนใจในการเปิดตัว STO จำเป็นต้องขอใบอนุญาตเนื่องจากการดำเนินงานด้านหลักทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนั้นในอนาคต คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะออกกฎเกณฑ์ที่ช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถ tokenize หลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่น ๆได้

ที่มา :  LINK

1 COMMENT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.