“Bitcoin ไม่สามารถใช้งานได้จริงในประเทศอินเดีย” ผู้บริหารแห่ง EY Executive กล่าว

0
334

เป็นที่ทราบกันดีในวงการ cryptocurrency ว่า Bitcoin เป็นสกุลเงินแรกและเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่ไม่ใช่ในประเทศอินเดีย

Paul R. Brody ผู้บริหารแห่ง EY Executive ได้เข้าพบกับหน่วยงานภาครัฐและได้แสดงความเห็นต่ออนาคตของสกุลเงินดิจิตอลของประเทศอินเดีย เขาเชื่อว่าสกุลเงินดิจิตอลไม่สามารถใช้งานได้จริงในประเทศอินเดีย ซึ่ง Bitcoin นั้นเป็นเหมือนอีกหนึ่งสกุลเงินต่างประเทศ และการถูกยอมรับในวงกว้าง อาจสร้างความเสียหายอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก

“ผมมองไม่เห็นถึงเหตุผลที่ห้ามไม่ให้ผู้คนถือครองสกุลเงินดิจิตอล มันเป็นเพียงสกุลเงินต่างประเทศสกุลเงินหนึ่งเท่านั้น เพียงแต่สกุลเงินนี้เป็นสกุลเงินที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อประเทศใดประเทศหนึ่ง และนอกจากนี้ ผมยังมองไม่เห็นถึงการนำไปใช้งานได้จริงของ Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ”

และเขาได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมเชื่อว่าในอนาคตการทำธุรกรรมทางธุรกิจ จะถูกดำเนินการบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีการอ้างอิงจากสกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือที่รู้จักกันในนาม stablecoin นอกจากนี้ผู้คนและบริษัททั้งหลายจะมีรายได้และใช้จ่ายเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขา”

อ้างถึงข้อโต้แย้งที่ว่า “Bitcoin เป็นสกุลเงินที่ทนต่อภาวะเงินเฟ้อ” Brody ยืนยันว่า “ในความเป็นจริงแล้ว Bitcoin เป็นรูปแบบของสกุลเงินที่มีภาวะเงินฝืดอย่างมาก เนื่องจากการมีอุปทานที่จำกัด และนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับภาวะเงินฝืดนั้น แต่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจ ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่สูงลิ่วไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่แท้จริงต่อเศรษฐกิจในหลายทศวรรษที่ผ่านมา”

 

ขอบคุณ Bitcoin.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.