กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเหรียญ Ethereum ถูกจัดเก็บไว้อยู่ใน 7,572 wallet

0
232

กว่า 80% ของยอดรวมเหรียญทั้งหมดของ Ethereum ถูกจัดเก็บอยู่ใน  7,572 wallet รายงานจาก Weiss Ratings

กระเป๋าที่มี ETH อยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 ETH มีอยู่ 6,490 กระเป๋า , ระหว่าง 10,000 และ 100,000 ETH มีอยู่ 923 กระเป๋า , ระหว่าง 100,000 และ 1,000,000 ETH มีอยู่ 155 กระเป๋า และมี 4 ใบที่อยู่ระหว่าง 1,000,000 ถึง 10,000,000 ETH

รายงานแสดงให้เห็นว่า ETH นั้นส่วนใหญ่ถูกควบคุมด้วยกระเป๋าสตางค์ไม่กี่ใบ  แต่ก็ decentralized มากกว่าโครงการ cryptocurrency อื่น ๆ ส่วนใหญ่  นี่เป็นจุดแข็งหลักที่ Vitalik ได้เปรียบ Tron ที่มีธุรกรรมถึง 10,000 ครั้งต่อวินาที แต่ Vitalik เคยกล่าวไว้ว่าโครงการที่มี TPS สูงนั้นมีความเป็น centralized ที่มีเพียงไม่กี่โหนดบนเครือข่าย

 

ที่มา : LINK

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.