THB/BTC
0.77 %
254201.00 บาท
THB/ETH
1.77 %
8060.00 บาท
USD/BNB
3.50 %
35.29 USD
THB/XRP
-0.57 %
12.24 บาท
THB/OMG
-0.10 %
63.00 บาท
THB/LTC
2.30 %
3202.09 บาท

“Bitcoin จะช่วยชาวเวเนซุเอลาได้อย่างไร” รายงานจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์

จันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 201925 กุมภาพันธ์
235

เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในเวเนซูเอล่า หนังสือพิมพ์ นิวยอร์กไทมส์ ได้รายงานถึงบทบาทของ Bitcoin (BTC) และ cryptos อื่น ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหา รายงานนี้ถูกเขียนโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวเวเนซุเอลา Carlos Hernandez

เรามักได้รับรายงานบ่อยครั้งเกี่ยวกับการใช้ crypto มากขึ้นในเวเนซูเอล่า เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศ  โดยนอกจาก BTC แล้ว  Dash (DASH) ก็ยังเป็นที่ยอมรับจำนวนมาก

อ้างอิงจากส Hernandez   การเก็บเงินไว้ในสกุลเงินโบลิวาร์ (สกุลเงินขิงแระเทศเวเนซูเอล่า) นั้นเหมือนการ “ฆ่าตัวตายทางการเงิน”  เขาจึงทำการเปลี่ยนเงินเดือนของเป็น BTC ทั้งหมด แต่ก็ต้องคอยระวังอย่าทำธุรกรรมการเงินที่มีขนาดใหญ่เกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความสนใจของรัฐบาล การทำธุรกรรมใด ๆที่มีมูลค่าประมาณ $50 หรือมากกว่านั้นจะทำให้บัญชีของคุณถูกล็อคโดยอัตโนมัติ จนกว่าคุณจะสามารถอธิบายให้ธนาคารของคุณทราบว่าเงินมาจากไหน

Hernandez ยังกล่าวอีกว่า PayPal และบริการอื่น ๆ ถูกห้ามอย่างเบ็ดเสร็จในประเทศ ดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องยากที่คนทำงานอิสระหรือ freelance  จะได้รับเงิน  และมันก็เหมือนบังคับให้พวกเขาหันไปหา crypto พี่ชายของเขาเป็นตัวอย่างของคนที่ต้องแบบนี้  ซึ่งต้องส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารในโคลัมเบีย ผ่านการซื้อขาย BTC นอกจากนั้นการเก็บเงินของเขาใน BTC ยังป้องกันไม่ให้พวกเขาถูกทหารของเวเนซุเอลาตามชายแดนยึดทรัพย์อีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเหมือนเรื่องทั่วๆไป

 

ที่มา : LINK

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวเนซุเอลา กำลังจะมีเหรียญ Stablecoin ไว้ใช้งาน เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
May 13, 2019
เวเนซุเอลายังหันไปใช้จ่าย Bitcoin หลังจากการปราบปรามการขุดของรัฐบาลที่ยังทวีความรุนแรงขึ้น
December 15, 2017
"คบเพลิง Bitcoin" ได้ส่งต่อมาถึงจุดหมายปลายทางของมันแล้ว นั่นคือประเทศเวเนซุเอลา
April 13, 2019
ชาวเวเซุเอล่ากล่าวว่า ธนาคารไม่สามารถทำงานได้เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า แต่เครือข่าย Bitcoin ยังคงใช้งานอยู่
March 20, 2019