การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไทย จะเป็นการปูทางสำหรับการ Tokenized หลักทรัพย์ด้วยเทคโนโลยี blockchain

0
424

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับอนุญาตให้สามารถ tokenized หลักทรัพย์บน blockchain อย่างเป็นทางการ รายงานจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อมีผลบังคับใช้ในปี 2562 จะมีการออก tokenized หลักทรัพย์ เช่นหุ้นและพันธบัตร ในบล็อกเชนอย่างเป็นทางการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) จะออกกฎเพิ่มเติมเพื่อให้แพลตฟอร์ม crypto สามารถขอใบอนุญาตรับฝากหลักทรัพย์ได้  โดยหน่วยงานกำกับดูแลจะอนุญาตให้ธุรกิจที่ดำเนินการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และโทเค็นดิจิตอล  จะสามารถขอใบอนุญาตรับฝากหลักทรัพย์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ได้

นอกจากนั้น ก.ล.ต. ไทยจะพิจารณาว่าการเสนอขาย STO จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  ยกตัวอย่างเช่นโทเค็นที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นเช่นสิทธิในการแบ่งปันผลกำไร การรับเงินปันผลและการโหวตจะถือว่าเป็นหลักทรัพย์ภายใต้พระราชบัญญัติ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่ ลิ้งค์นี้ครับ

ที่มา : LINK

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.