ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับบริษัท GCM ของกลุ่ม ปตท. ประสบความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนาการทำธุรกรรม L/C บน Blockchain

0
578

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท GC Marketing Solutions (GCM) บริษัทของกลุ่ม ปตท.  ประสบความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนาการทำธุรกรรม L/C หรือ Letter of Credit ระหว่างประเทศไทย กับอินโดนีเซีย บนเครือข่าย Blockchain Platform ของกลุ่มพันธมิตร R3 CORDA Platform 

การศึกษาในครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมมือกับ GCM ทำธุรกรรม L/C บน Enterprise Blockchain Platform เพื่อให้บริษัท PT. Bukitmega Masabadi ที่เป็นคู่ค้าของ GCM ประเทศอินโดนีเซีย เปิด Electronics L/C ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอินโดนีเซีย มายังธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย

ซึ่งทำให้การเปิด L/C ดำเนินการได้อย่างง่ายดาย คล่องตัว และรวดเร็วและมีความโปร่งใส มีความปลอดภัยสูง สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยผลที่ได้จากการศึกษาพัฒนาครั้งนี้ ทำให้ลดระยะเวลาการดำเนินการและลดการใช้เอกสารลงกว่าครึ่งหนึ่ง และไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันอีกต่อไป

ทางด้าน คุณ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจลูกค้าในยุคดิจิทัลให้ได้รับประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น และจะมีการพัฒนาบริการด้านการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จในสนามการค้าบนโลกดิจิทัลยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพ ถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรก ที่ได้เริ่มต้นศึกษาและพัฒนาบริการ L/C โดยใช้ Enterprise Blockchain Platform เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในภาคธุรกิจนำเข้าและส่งออกได้จริงไม่ว่าคู่ค้าจะอยู่ในภูมิภาคใดของโลก

 

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.