CEO แห่ง Twitter เชื่อมั่นว่า Bitcoin จะเป็นสกุลเงินหลักบนอินเตอร์เน็ตในอนาคต

0
463

คุณ Jack Dorsey ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ twitter ได้แสดงความเชื่อมั่นใน Bitcoin ที่จะกลายเป็นสกุลเงินหลักบนอินเตอร์เน็ตในการให้สัมภาษณ์ในรายการ American comedian และ podcast ของ Joe Rogan ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า :

“Bitcoin คือสิ่งที่เกิดมาเพื่ออยู่บนอินเตอร์เน็ต ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยอินเตอร์เน็ตและถูกทดสอบบนอินเตอร์เน็ต…มันเกิดมาเพื่ออยู่บนอินเตอร์เน็ต”

Dorsey ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเห็น Bitcoin เป็นตัวเลือกในการชำระเงินบนอินเตอร์เน็ตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2018

นอกจากจะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ twitter แล้ว Dorsey ยังเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Square บริษัทพัฒนาการชำระค่าใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานซื้อขาย Bitcoin บนแอพด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น ในเดือนธันวาคมปี 2018 บริษัท Square ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทด้านการเงินแห่งปีของ Yahoo ซึ่งสร้างรายได้จาก Bitcoin ได้ถึง 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่ 3 ของปี 2018

Dorsey กล่าวทิ้งท้ายในการสัมภาษณ์บน podcast ของ Joe Rogan ว่า :

“เรากำลังเคลื่อนไปสู่โลกที่สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา แล้วสิ่ง ๆ นั้นจะคงอยู่ตลอดไป โดยไม่มีการควบคุมใด ๆ จากศูนย์กลาง และทุกอย่างจะกลายเป็นระบบไร้ศูนย์กลางอย่างสมบูรณ์”

 

ขอบคุณ Cointelegraph

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.