ข้อสรุปการเก็บภาษี Bitcoin และสกุลเงินดิจิตอล

0
1489

การเก็บภาษี Cryptocurrency  และเหรียญ Token นั้นสามารถสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้

กำไรจากการขาย จะถูกหักภาษี 15%

หากว่าเหรียญที่เรามีนั้น  ขายแล้วได้ราคามากกว่าต้นทุนที่ซื้อมา  เราจะถูกผู้ขายหรือ Exchange ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% จากกำไร  ก่อนที่เราจะได้รับเงิน

ผลประโยชน์หรือกำไรที่ได้จากการถือเหรียญนั้น จะถูกหักภาษี 15%

หากว่าเหรียญที่เรามีนั้นมีการให้สิทธิประโยชน์หรือส่วนแบ่งกำไรกับผู้ถือเหรียญ หรือเป็นเหรียญ STO นั่นเอง เช่นได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ขายเหรียญ ถ้าผลประกอบการมีกำไร  โดยแบ่งจ่ายให้ตามสัดส่วนจำนวนเหรียญที่เราถืออยู่  กรณีนี้บริษัทที่ขายเหรียญ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% จากส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์นั้นก่อนจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือเหรียญ

เมื่อถูกหักภาษี 15% แล้ว จะต้องนำมายื่นภาษีประจำปีด้วย

รายได้ของเราแม้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ไปแล้ว  เราก็ต้องนำมายื่นภาษีประจำปีด้วยอีกครั้ง เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายให้สิทธิ์ไม่ต้องยื่นภาษี แตกต่างกับการลงทุนในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือเงินปันผล  ที่เมื่อถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะไม่ต้องนำมายื่นภาษีอีก   นั่นหมายความว่าการหักภาษี Cryptocurrency ณ ที่จ่าย 15%  เป็นเพียงการชำระภาษีล่วงหน้าเท่านั้น เราต้องนำไปยื่นภาษีประจำปีอีกรอบอยู่ดี

ไม่สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายใดๆได้

Cryptocurrency นั้นถูกจัดอยู่ในประเภท เงินได้ประเภทที่ 4 ซึ่งไม่สามารถนำมาหักต้นทุนค่าใช้จ่ายใดๆได้ (มีเพียงกรณีกำไรจากการขายเหรียญเท่านั้นที่ให้หักยกเว้นต้นทุนค่าซื้อ coin ได้) ดังนั้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ แม้ว่าจะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงหากเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท เช่น ค่าเครื่องขุด ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า ก็ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อทำให้เสียภาษีถูกลงได้

ข้อสรุป

กำไรจากการขาย Cryptocurrency หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากถือเหรียญ เช่นเหรียญที่เป็น STO ต่างๆจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ทันที และจะต้องนำไปยื่นภาษีประจำปีอีกครั้ง แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มี Exchange ไหนในไทย มีอำนาจในการหักภาษีตรงนี้  ซึ่งคงต้องรอความชัดเจนต่อไป

แต่หากเราจะพูดกันตรงๆมันก็ทำได้ยากมากๆ  เช่น หากเราซื้อเหรียญ Crytocurrency ที่มาจากเว็บ Exchange ต่างประเทศแล้วโอนเข้ามาที่เว็บเทรดในประเทศไทย แล้วถอนออกมาเป็นเงินบาท  จะคำนวณภาษี 15% จากกำไรยังไง  เพราะเราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนตอนเราซื้อมาคือเท่าไหร่  หากใครเป็นสายขุดที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท  จะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการซื้อเครื่องขุดและค่าไฟฟ้าได้เลย

และหากเหรียญ STO ที่เราถือนั้นเป็นเหรียญจากต่างประเทศ ปันผลที่เราได้รับจะถูกคำนวณภาษีอย่างไร ใครจะเป็นคนหัก ซึ่งดูแล้วยังคลุมเครือมากๆ

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.