ก.ล.ต. ไทยเผยกระทรวงการคลังปฏิเสธการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแก่บริษัท Coin Asset

0
803

ก่อนหน้านี้ได้มีรายงาน จาก ก.ล.ต. เปิดเผยว่ากระทรวงการคลัง เห็นชอบการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ปฏิเสธคำขอใบอนุญาตจำนวน 2 ราย และ 1 รายที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ล่าสุด ก.ล.ต. ได้ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแก่บริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด (Coin Asset)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 กระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาปฏิเสธคำขออนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ของ บริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด (Coin Asset) เว็บไซต์ coinasset.co.th เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ โดยกรรมการของบริษัทที่รับผิดชอบระบบสำคัญได้ลาออก 3 รายจากทั้งหมด 4 ราย เป็นเหตุให้ระบบงานสำคัญของบริษัทยังไม่มีความพร้อมตามมาตรฐานที่ ก.ล.ต. ยอมรับ

เนื่องจากผลการพิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นเหตุให้บริษัท Coin Asset ต้อง “ยุติการประกอบธุรกิจ”  โดยทาง ก.ล.ต. ได้ให้เวลาในการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเพื่อการโอนทรัพย์สินของตนเองคืนหรือโอนไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น  จึงอนุญาตให้ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 เเละฝาก-ถอนได้ภายใน 30 วันนับจาก ก.ล.ต. ประกาศ

โดยในส่วนของความคืบหน้าขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการจากทาง Coin Asset อีกครั้งหนึ่ง

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.