THB/BTC
1.33 %
275616.00 บาท
THB/ETH
0.62 %
8330.00 บาท
USD/BNB
2.44 %
32.82 USD
THB/XRP
-0.78 %
12.70 บาท
THB/OMG
-1.69 %
65.39 บาท
THB/LTC
0.50 %
4252.00 บาท

ก.ล.ต. ไทยเผยกระทรวงการคลังปฏิเสธการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแก่บริษัท Coin Asset

จันทร์, 14 มกราคม 201914 มกราคม
440

ก่อนหน้านี้ได้มีรายงาน จาก ก.ล.ต. เปิดเผยว่ากระทรวงการคลัง เห็นชอบการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ปฏิเสธคำขอใบอนุญาตจำนวน 2 ราย และ 1 รายที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ล่าสุด ก.ล.ต. ได้ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแก่บริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด (Coin Asset)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 กระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาปฏิเสธคำขออนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ของ บริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด (Coin Asset) เว็บไซต์ coinasset.co.th เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ โดยกรรมการของบริษัทที่รับผิดชอบระบบสำคัญได้ลาออก 3 รายจากทั้งหมด 4 ราย เป็นเหตุให้ระบบงานสำคัญของบริษัทยังไม่มีความพร้อมตามมาตรฐานที่ ก.ล.ต. ยอมรับ

เนื่องจากผลการพิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นเหตุให้บริษัท Coin Asset ต้อง “ยุติการประกอบธุรกิจ”  โดยทาง ก.ล.ต. ได้ให้เวลาในการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเพื่อการโอนทรัพย์สินของตนเองคืนหรือโอนไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น  จึงอนุญาตให้ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 เเละฝาก-ถอนได้ภายใน 30 วันนับจาก ก.ล.ต. ประกาศ

โดยในส่วนของความคืบหน้าขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการจากทาง Coin Asset อีกครั้งหนึ่ง

ที่มา : LINK

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. ไทยเห็นชอบการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยจำนวน 4 ราย
อังคาร, 08 มกราคม 2019
แถลงการณ์จาก Coin Asset กรณีถูกปฏิเสธใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจาก ก.ล.ต.
พุธ, 16 มกราคม 2019
กลุ่มผู้เสียหายรวมถึงหนึ่งในผู้บริหารเหรียญ Jfin Coin เข้าร้อง ศปอส. จากการปิดตัวของเว็บเทรด CoinAsset และยังไม่ส่งคืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า
พฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2019
ก.ล.ต. ไทยเปิดเผยว่ามีผู้สนใจทำ ICO และยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจดิจิตอลมากขึ้น
พฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2018