CEO ของ Circle กล่าว “Bitcoin จะมีมูลค่ามากขึ้น ภายในระยะเวลา 3 ปี”

0
363

“แม้ว่าราคาของ Bitcoin และ cryptocurrency ตัวอื่น ๆ จะลดลง แต่ก็ยังถือว่าเป็นเหตุผลที่ดีในการที่จะลงทุนใน Bitcoin ต่อไป” คำกล่าวของคุณ Jeremy Allaire ซีอีโอของ Circle ที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับ CNBC

เหตุผลที่คุณ Jeremy เชื่อแบบนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของผู้ที่ใช้และลงทุนใน cryptocurrency และอีกอย่างคือราคา ณ ปัจจุบันของ Bitcoin และ Ethereum นั้นอยู่ในโซน oversold ซึ่งอาจส่งผลให้มีการปรับตัวขึ้นของราคาในอนาคตได้ และเชื่อว่าเทคโนโลยี Blockchain จะมีบทบาทสำคัญต่อโลกธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างมาก

และยังได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเวลา เพราะว่า Bitcoin เป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเวลาในการลงทุน โดย Jeremy ได้บอกว่า Bitcoin จะมีมูลค่าที่คุ้มค่าการลงทุนมากกว่าใน ภายในระยะเวลา 3 ปี

หากเพื่อน ๆ ท่านใดอยากดูการสัมภาษณ์ฉบับเต็ม สามารถกดตามลิงค์นี้ได้เลย

 

 

ที่มา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.