องค์การการค้าโลก (WTO) รายงาน เทคโนโลยี blockchain จะช่วยเพิ่มมูลค่าของการค้าระหว่างประเทศเป็น 3 ล้านล้านเหรียญในปี 2030

0
416

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา องค์การการค้าโลก (WTO) ได้รายงานเกี่ยวกับผลของเทคโนโลยี blockchain ต่อการค้าระหว่างประเทศ ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ 3 ล้านล้านเหรียญในปี 2030

“Blockchain และการค้าระหว่างประเทศ : โอกาสและความท้าทายสำหรับการค้าระหว่างประเทศ” หากวิเคราะห์ถึงความสามารถและความท้าทายต่าง ๆ ของ blockchain แล้ว จำเป็นต้องได้รับการศึกษาและพิจารณาก่อนที่จะใช้เทคโนโลยีไปกับภาคต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการค้าทางศุลกากร ด้านการลำเลียงสินค้าและการขนส่ง

DFCB03A6-63CF-4914-AAB7-965A182D94FC

การศึกษาคาดว่า blockchain นั้นมีศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายทางการค้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยการเพิ่มความโปร่งใสและมีกระบวนการในการอำนวยความสะดวก รวมถึงเป็นตัวกลางทางการเงิน ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ลดค่าใช้จ่ายในการประสานงานและอื่น ๆ อีกมากมาย แต่การที่จะทำให้ระบบทำงานโดย blockchain อย่างเต็มตัวนั้นต้องใช้งบประมาณกว่า 1 ล้านล้านเหรียญ

รายงานยังกล่าวอีกว่า blockchain นั้นอาจจะเข้ามาใช้ในเรื่องการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพที่สูง และยังสามารถยกระดับกระบวนการจัดซื้อของรัฐบาล รวมถึงการต่อสู้กับการฉ้อโกงและการจัดการกับ public contract

นอกจากนี้ blockchain ยังสามารถเพิ่มความสามารถในเรื่องของ supply chain ที่สามารถติดตามการจัดส่งและตรวจสอบความถูกต้องได้ และยังสามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางได้ด้วย

แต่ในทางกลับกัน ผลการศึกษาได้เตือนว่าการใช้เทคโนโลยี blockchain นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทาย ควรปรับแต่งเทคโนโลยีให้เข้ากับอุตสาหกรรมของตนก่อนนำไปใช้ และนักวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงขีดความสามารถ การใช้พลังงานและความปลอดภัยของเทคโนโลยี blockchain 

แม้ว่า blockchain จะมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อเทียบกับระบบฐานข้อมูลแบบเดิม ด้วยลักษณะที่ไม่มีศูนย์กลาง การกระจายตัวและการใช้เทคนิคการเข้ารหัส แต่ก็ไม่ได้รับการงดเว้นจากการตรวจสอบความปลอดภัยจากระบบความมั่นคงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

โดยสรุปแล้ว blockchain นั้นสามารถทำให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ก็จำเป็นต้องมีมาตรฐานที่ชาญฉลาดเช่นกัน และการที่จะเกิดมาตรฐานที่ชาญฉลาดขึ้นได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจะทุกฝ่ายเท่านั้น หากประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยี blockchain ในการสร้าง ecosystem ที่เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศที่กว้างยิ่งขึ้น เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงใน 10 ถึง 15 ปี

 

 

ที่มา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.