“ภาครัฐ และเอกชน หากไม่ปรับตัว ระวังถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” กล่าวโดยผู้ร่วมก่อตั้ง Bitkub

0
805

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและออกแบบบล็อคเชนชั้นนำให้แก่องค์กร เตือนทุกภาคส่วนให้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป ส่งผลโดยตรงต่อการทำธุรกิจ ซึ่งองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หากไม่ตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง จะต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง     บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เปิดเผยว่า ในสภาพการทำธุรกิจปัจจุบันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากยุค 4.0 ไปเป็น 5.0 ทำให้สังคมในทุกภาคส่วนจะต้องตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและหากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ จะต้องถูกทอดทิ้ง ซึ่งภาวะดังกล่าว ถือเป็นวิกฤติพลวัตคือวิกฤติอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรบางองค์กรไม่สามารถก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปได้

top002

“ผมอยากจะยกตัวอย่างเทียบเคียงกับวิกฤติพลวัตที่เราเห็นเป็นตัวอย่างมาแล้ว อย่างกรณีธุรกิจฟิลม์ ถ่ายภาพหรือแม้แต่ธุรกิจมือถือที่เคยครองความเป็นเจ้าตลาดของโลกและถูกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว มากเข้ามาทำให้ธุรกิจเดินต่อไม่ได้ ซึ่งถามว่า หน่วยงานเหล่านี้ รู้ไหมว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้น คำตอบคือรู้ครับ แต่วิ่งตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง จนทำให้เกิดวิกฤติธุรกิจอย่างที่เราได้ทราบกัน นี่เป็นตัวอย่างของวิกฤติพลวัตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอย หากเราไม่ตื่นรู้กับการ เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที” นายจิรายุส กล่าว

นายจิรายุส กล่าวว่าจากวิกฤติพลวัตดังกล่าว ทำให้ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  เร่งสร้างฐานองค์กรให้แข็งแรงและชัดเจน โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่

  1. กลุ่มธุรกิจบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโต เคอร์เรนซี่ ดำเนินการโดยบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด หรือ Bitkub.com
  2. กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาด้าน ICO รวมถึงการพัฒนาและออกแบบบล็อคเชนให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ดำเนินโดย บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด
  3. ไทย บล็อคเชน ฮับ (Thai Blockchain Hub) กลุ่มธุรกิจการศึกษาด้านบล็อคเชน เน้นการสร้างองค์ ความรู้ที่เป็นองค์รวมของการออกแบบและพัฒนาบล็อคเชนเพื่อรองรับกับ Application ที่จะเกิด ขึ้นบน platform ของบล็อคเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตอันใกล้
  4. กลุ่มธุรกิจลงทุน ซึ่งจะเลือกลงทุนในบริษัท startup ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ทรัพย์สินดิจิทัลที่มีโอกาสเติบโตสูง

bitkub_holding

นายจิรายุส  กล่าวว่า ภายใต้โครงสร้างทั้ง 4 ธุรกิจดังกล่าว จะทำให้บริการของบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้ง สามารถช่วยภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤพลวัตไปได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้เพราะในโลกอนาคตอันใกล้ ทรัพย์สินที่มีอยู่บนโลก จะถูกนำมาแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนในรูปของ Digital Asset Exchange Platform ซึ่งจะนำไปสู่การทำ ICO (Initial Coin Offering) รวมไปถึงการปรับปรุงการบริหารองค์กรต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีด้านบล็อคเชน เป็นพื้นฐาน

“อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่เราเชื่อมั่นว่าจะต้องเร่งทำให้เร็วคือการให้องค์ความรู้ เราจึงตั้งบิทคับ บล็อคเชน อาคาเดมี่ เพื่อสร้างชุมชนผู้ใช้บล็อคเชนอย่างแท้จริง และเมื่อชุมชนแข็งแรง มีกิจกรรมและ ธุรกรรม เราเล็งเห็นโอกาส เราจึงตั้งบิทคับ แคปิตอล เพื่อให้โอกาสแก่กลุ่มคนที่มีความคิดดี ๆ ที่สามารถ นำไปปฏิบัติได้จริง” นายจิรายุส กล่าว

นายจิรายุส กล่าวว่าเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในโครงสร้างทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จะจัดกิจกรรมการพบปะกับทีมผู้บริหารของบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กับองค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชน เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนและสอบถามการออกแบบและพัฒนาบล็อคเชนจากผู้รู้โดยตรง ของบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้ง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.-30 – 20.30 น. ณ  The Great Room อาคารเกสรทาวเวอร์ชั้น 26 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายบล็อคเชนยุโรปและไทย บริษัท บิทคับ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด ได้ถูกแต่งตั้งจากกลุ่มยูโรเปียนบล็อคเชนฮับ ให้เป็นประธานเครือข่ายใน ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประชุมซัมมิทสุดยอดบล็อคเชน เพื่อเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2019 (Blockchain for Sustainable Development Goals Summit 2019) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้ก้าวข้ามวิกฤติพลวัต โดยมีวิทยากรรับเชิญ  Mr. Blaz Golob

President of European Blockchain Hub, Mr.Rex Yeap, Founding Member of European Blockchain Hub และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดและรับฟังกรณีศึกษาบล็อคเชนที่ประสบความสำเร็จอย่างน้อย 5 กรณีในที่ประชุม ซัมมิทแห่งนี้

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือเป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มต้นจากการเป็น Start Up ด้วยการระดมทุนใน Seed Round ที่สูงที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ โดยมีมูลค่าบริษัทที่ 525 ล้านบาท  และ มีผู้ร่วมทุนสำคัญ เช่น dtac accelerate เป็นต้น

top001

“ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณ dtac accelerate ที่เล็งเห็นผลความเป็นไปได้กับ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่จนกลายเป็นผู้สนับสนุนพวกเราให้มีทุกวันนี้” นายจิรายุส กล่าวในตอนท้าย

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2018 โดยใช้ Bitkub เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี่ และ Digital Asset รูปแบบใหม่ ที่นำเสนอบริการเหนือระดับเพื่อให้ทุกคนสามารถซื้อ, ขาย และ เก็บ คริปโตเคอเรนซี่ได้อย่างที่ต้องการ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท และ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ  ปัจจุบัน มี 4 กลุ่มธุรกิจ ทำหน้าที่ออกแบบและสร้างระบบนิเวศบล็อคเชนครบวงจรให้กับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย พร้อมตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านระบบนิเวศบล็อคเชนของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.