ก.ล.ต. เตือน ICO ไทย ควรจดทะเบียนให้ถูกต้อง พร้อมเสนอชื่อหน่วยงานที่ทำผิดกฎ

0
656

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ได้ออกคำเตือนการลงทุนเกี่ยวกับ ICO ที่ดำเนินงานโดยไม่ได้รับการยอมรับ การลงทะเบียนและการกำกับดูแล

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่า หน่วยงานกำกับดูแลตลาดชั้นนำของไทยกำลังดำเนินการหลังจากพบว่ามีการขายเหรียญที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook และ Youtube เป็นจำนวนมาก

สำนักงาน ... ได้ระบุชื่อ 9 หน่วยงานที่เสนอขาย cryptocurrency ที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีรายการดังต่อไปนี้ Every Coin, Orientum Coin (ORT Coin), OneCoin and OFC Coin, Tripxchain Coin (TXC Coin), TUC Coin, G2S Expert ICO, Singhcom Enterprise ICO, Adventure hostel Bangkok ICO และ Kidstocurrency ICO

หน่วยงานเหล่านี้ไม่ได้ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้อง เช่นการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการ แสดงหลักฐานว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและหนังสือประเมิน smart contract ของบริษัท ด้วยเหตุนี้ ก... จึงจัดประเภทการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้นักลงทุนวางเงินในหน่วยงานเหล่านี้

สำนักงานคณะกรรมการ ก... ได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติของ ICO ไว้ในปี พ. . 2560 ดังนี้ :

การระดมทุน ICO ต้องทำผ่าน ICO portal ที่สำนักงาน ก... อนุมัติ เกณฑ์การยอมรับของ ICO อาจครอบคลุมถึงการทำ due diligence และการคัดกรองผู้ระดมทุนจากผู้ที่ไม่สุจริต การตรวจสอบ source code ของ smart contract ที่จะใช้ enforce สัญญาโดยอัตโนมัติเทียบกับ white paper การมีกระบวนการเพื่อทำความรู้จักตัวตนของผู้ลงทุน (Know-Your-Client) การดูแลไม่ให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนเกินวงเงิน การมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของการซื้อขายและถือครองดิจิทัลโทเคน และการให้ความร่วมมือกับ ก... ในการกำกับดูแลหลังการเสนอขาย

ซึ่งจากจุดนี้ ก... ออกมาให้ความเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยของนักลงทุนเอง นักลงทุนควรใส่ใจและเลือกลงทุนในหน่วยงานหรือเหรียญที่น่าเชื่อถือที่จดทะเบียนถูกต้องตามที่ ก... ได้บัญญัติไว้เท่านั้น

 

ที่มา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.