การทำเหมืองแร่ทองคำจำเป็นต้องใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายมากกว่าการขุด Bitcoin ถึง 20 เท่า

0
1335

ตามรายงานจาก LongHash ทุกๆปีการใช้จ่ายเงินเพื่อการทำเหมืองแร่ทองคำนั้นมากกว่า 87.3 พันล้านดอลล่าร์  ในทางตรงกันข้ามการขุด Bitcoin นั้นใช้น้อยกว่าเพียง 4.3 พันล้านดอลล่าร์

ueditor_8857fa1156e7ef5e851683787a5ce3c1-1024x487

การทำเหมืองแร่ทองคำจำเป็นต้องใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายถึง 20 เท่าเมื่อเทียบกับการขุด Bitcoin แม้จะมีรายงานว่าการขุด Bitcoin นั้นส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในเชิงลบ

ขณะนี้ตลาด cryptocurrency มีมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านดอลล่าร์  ในขณะที่มูลค่าตลาดของทองคำนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 8 ล้านล้านดอลลาร์  นักวิเคราะห์กล่าวว่าต้นทุนพลังงานที่จำเป็นต่อการทำเหมืองแร่ทองคำกับการขุด Bitcoin นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก

ในความเป็นจริงหากเรานำต้นทุนพลังงานที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ทองคำรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการถ่ายโอนทองคำไปยังตลาดต่างประเทศรวมกัน  การจะเปรียบเทียบระหว่างพลังงานที่ใช้ในการขุด Bitcoin และพลังงานที่ใช้ไปโดยการขุดทองคำจะนำไปสู่ความแตกต่างกันอย่างมาก  เพราะการใช้พลังงานของ Bitcoin นั้นยังสามารถใช้พลังงานทดแทนได้อีก เช่นในประเทศชิลีและทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนซึ่งมีปริมาณมากและใช้ได้อย่างอิสระกับทุกครัวเรือนและบริษัท

 

ที่มา : LINK

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.