จากผลวิจัยพบว่ามีเหรียญ Crypto ถึง 82% ที่ใช้วิธี Copy Code จากเหรียญอื่น

0
1242

จากผลการวิจัยใหม่ของ Netta Lab ที่ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong ของจีน  พบว่า 82% ของโปรเจค cryptocurrency ใช้วิธี copy code จากโปรเจคอื่นที่มีอยู่แล้ว

การวิจัยใช้วิธีตรวจสอบความคล้ายคลึงกันของภาษา C++ จากตัวอย่าง 488 เหรียญดิจิทัลที่ใช้ open-source code พบว่ามีถึง 405 (82%) ของเหรียญ crypto ที่ copy code มาถึง 90% ของโค้ดของพวกเขาเป็นอย่างน้อย และมี 324 โปรเจคที่พบความคล้ายคลึงกันใน Code 95% ถึง 100%

โปรเจคที่มีอัตราส่วนความคล้ายคลึงกันของ Code น้อยกว่า 80% นั้นมีเพียง 38 (7.8%) จาก 488  โปรเจคเท่านั้น  น่าแปลกใจที่ไม่มีโปรเจคใดเลยที่ถือว่าเป็นต้นฉบับ

Xie Shaoyun ผู้ก่อตั้ง Netta Lab กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการขาดความใส่ใจและการให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม crypto

การ Copy Code นั้นอาจไม่ใช่เหตุผลอย่างเดียวสำหรับอัตราความล้มเหลวที่สูงของ cryptocurrencies แต่อาจชี้ให้เห็นถึงปัญหาในด้านนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมนี้

 

ที่มา : LINK

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.