Altcoin “จะไม่มีวันกลับมา” และ Bitcoin จะ “ฟื้นตัวกลับมา” ในปี 2019 กล่าวโดยซีซีโอจาก Bitpay

0
749

ซีซีโอของ BitPay นาย Sonny Singh กล่าวว่าตลาด cryptocurrency กำลังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นของกระบวนการใหม่ๆซึ่งจำเป็นต้องมี “จุดเปลี่ยน” และ “จุดเปลี่ยน” ที่ว่านั้นหมายถึงเมื่อนักลงทุนจากสถาบันรายใหญ่ เช่น Goldman Sachs และ BlackRock “กลายเป็นจริง” ในปี 2019

“ในปีหน้าคุณจะได้เห็นบริษัทใหญ่ๆเข้ามามากขึ้น คุณจะเห็น Goldman Sachs เปิดใช้งาน trading desk , Fidelity เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Bitcoin , BlackRock เปิดตัว ETF ทั้งหมดนี่จะกลายเป็นจริง และคุณจะได้เห็นการนำไปงานใช้จริงๆ และราคาจะกลับขึ้นมาอีกครั้ง”

อย่างไรก็ตาม  ในขณะที่การคาดการณ์ว่า Bitcoin จะกลับมาดีขึ้นในปีหน้า แต่ Singh กลับบอกว่า altcoins ส่วนใหญ่ จะยังคงเป็นตลาดหมีต่อไป และราคาจะไม่มีทางกลับมาเท่ากับตอนที่ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดได้อีกแล้ว โดยระบุว่าบริษัท เช่น Fidelity และ BlackRock “จะไม่มีแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ altcoin แต่พวกเขากำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Bitcoin”

 

ที่มา : LINK

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.