Kaspersky Labs รายงาน : เกิดความเสียหายกว่า 2 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ จากการ “Scam” ผ่านสกุลเงินดิจิตอล ในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา

0
1070

จาก รายงาน ของ Kaspersky labs ได้รายงานว่าเกิดความเสียหายกว่า “2 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ” จากการ “Scam” ผ่านสกุลเงินดิจิตอล ในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา

รายงานได้กล่าวถึงการ “Spam and phishing ” ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2018 จะใช้วิธีการ “crypto giveaways” หรือ การแจกเหรียญ เป็นส่วนใหญ่ในการหลอกขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ และในการ phishing ผู้ใช้ที่หลงกลอาจจะไม่รู้ตัวว่าข้อมูลที่ให้ไปนั้นถูกนำไปใช้โดยไม่รู้ว่าอาจจะทำให้ เป็นอันตรายต่อ เหรียญ ในกระเป๋า cryptocurrency ของท่านโดยไม่รู้ตัว

Kaspersky labs กล่าวว่า  cybercrooks ทำให้เกิด ICO ใหม่ๆ เพื่อช่วยในการระดมทุนจากนักลงทุนที่มีคุณภาพมาซื้อ token อีกด้วยในช่วงเริ่มต้น  และระบบป้องกันการ phishing ของ Kaspersky ยังได้ช่วยผู้ใช้งานกว่า 58,000 ราย ในการปกป้องผู้ใช้งานจากเว็บไซต์เหล่านี้ใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2018

นอกจากนี้ในรายงานยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า Ethereum หรือ ( ETH ) เป็น Cryptocurency ที่นิยมในการ Scam เพราะเนื่องจากส่วนใหญ่ ICOs ได้ใช้ ETH เป็นแพลทฟอร์มในการระดมทุนนั้นเอง

ในรายงานการวิจัย shed light ของบริษัทด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซต์เบอร์ Duo Security ได้ ใช้ machine learning ในการตรวจสอบ บัญชีบน Twitter กว่า 88 ล้านบัญชี  ตรวจสอบ 200 tweet ล่าสุดของบัญชี  เป็นบอทกว่า 15000 บัญชีที่ทำการกระจายข่าวลวงและปลอมตัวเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการ Cryptocurrency อีกด้วย

Olabode Anise นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (data scientist)ได้กล่าวว่า บอท ได้มีระบบการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบของ twitter อีกด้วย

ที่มา cointelegraph 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.