ก.ล.ต. ไทยเปิดเผยว่ามีผู้สนใจทำ ICO และยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจดิจิตอลมากขึ้น

0
870

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่าพวกเขาได้เห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการขอใบอนุญาตดำเนินการเสนอขาย ICO หลังจากที่ทางกระทรวงการคลังประกาศให้มีการประกาศใช้ระเบียบข้อบังคับของ ICO ตายรายงานจาก Bangkok Post ฉบับวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

เลขาธิการ ก.ล.ต. คุณ รพี สุจริตกุล กล่าวกับ Bangkok Post ว่ามี ICO เกือบ 50 โปรเจค ที่ได้แสดงความสนใจที่จะขอใบรับรอง  แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าทั้งหมดจะได้รับการออกหนังสือรับรองเพื่อระดมทุนหรือไม่

คุณ รพี กล่าวเสริมว่ามี 3 ใน 5 ICO Portal ที่สนใจในการยื่นขอใบอนุญาตได้ยื่นต่อ ก.ล.ต. แล้ว  นอกจากนี้ยังมีประมาณ 20 บริษัท ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลก็ได้ยื่นขอใบอนุญาตแล้ว

“การอนุมัติใบอนุญาตกำลังอยู่ในการดำเนินการ  มีหลายบริษัทที่สนใจในการเป็นตัวกลางการซื้อขายสินทรัพย์แบบดิจิตอลกล่าวว่า  สินทรัพย์ดิจิทัลและการซื้อขาย cryptocurrency ในไทยมีการใช้งานค่อนข้างมาก”

ขั้นตอนการอนุมัติจะใช้เวลาไม่เกินห้าเดือนนับแต่ที่ยื่นคำขอ  ก.ล.ต.จะโอนเอกสารดังกล่าวให้กระทรวงการคลังภายใน 90 วัน  หลังจากนั้นกระทรวงจะมีเวลา 60 วันในการตัดสินใจว่าจะอนุมัติใบอนุญาตหรือไม่  โดยบริษัทที่ต้องการขออนุมัติต้องอยู่ในประเทศไทย  มีทุนจดทะเบียนและมีสถานะทางการเงินที่ดี

นี่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีวิธีการที่ดีในการควบคุม cryptocurrency และ blockchain เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้อนุญาตให้ธนาคารในประเทศจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการกับ cryptocurrency ได้

 

 

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.