G20 กำหนดเส้นตายเดือนตุลาคมสำหรับมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินของ Crypto

0
750

ประเทศสมาชิก G20 พิจารณากำหนดเส้นตายในเดือนตุลาคมเพื่อทบทวนมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงินทั่วโลก (AML) เกี่ยวกับ cryptocurrency

จากคำสั่งที่ออกมาเมื่อวันอาทิตย์  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิก G20 ได้จัดประชุมไปในช่วงสุดสัปดาห์ว่าอยู่ระหว่างการวางแผนสำหรับการตรวจสอบ Cryptocurrencies อย่าง “ระมัดระวัง”

ประเทศสมาชิกได้เรียกร้องต่อ  Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย  เพื่อชี้แจงว่ามาตรฐาน AML นั้นจะสามารถใช้กับ cryptocurrency ภายในสามเดือนได้อย่างไร

“ในขณะนี้ cryptocurrency ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินทั่วโลก  แต่เรายังคงระมัดระวัง  เราย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในเดือนมีนาคมเกี่ยวกับการใช้มาตรฐาน FATF และเราขอให้ FATF ชี้แจงถึงการนำไปใช้กับ cryptocurrency  ภายในเดือนตุลาคม 2018

 

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.