DeepBrain Chain (DBC) ร่วมลงทุนในโปรเจคด้านพลังงาน EtainPower โปรเจคที่จะยกระดับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

0
580

ข่าว DeepBrain Chain ลงทุนโปรเจคด้านพลังงาน EtainPower

แหล่งพลังงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันมาจากการรวมตัวของเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก่อให้เกิดมลภาวะ และทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์เอง การหันมาสนใจ และพัฒนาพลังงานทดแทน (renewable energy) และลดการพึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้กลายเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ และประเทศต่างๆทั่วโลกได้พยายามพัฒนาเรื่องพลังงานทดแทน และบรรจุมันในกลยุทธ์ด้านพลังงานของประเทศ

EtainPower ถือเป็น strategic investment ของทาง DeepBrain Chain และสาเหตุที่ทางทีมสนใจเพราะ EtainPower มุ่งมั่นที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมแบบรวมศูนย์ หรือแบบผูกขาด และนอกจากนี้ยังจะเชื่อมต่อกับผู้ผลิตพลังงานทดแทนด้วย ทั้งนักลงทุน ผู้บริโภค รวมทั้งผู้ประกอบการ สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน พลังงานเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนกันได้ทั่วโลก และยิ่งด้วยการสนับสนุนด้าน AI ของทาง DeepBrain Chain มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงตลาดการซื้อขายพลังงานทดแทนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยทีเดียว

ปัญหาในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในปัจจุบัน

1

แม้จะมีแรงผลักดันจากทางรัฐบาลสำหรับการพัฒนา หรือการรณรงค์ให้ใช้พลังงานทดแทน แต่ภาคเอกชนเองยังพบกับความยากลำบากในการลงทุนสำหรับธุรกิจนี้ เนื่องจากต้องการเงินทุนจำนวนมาก และการกู้ก็ทำให้เกิดต้นทุนที่สูง ซึ่งทำให้เอกชนยังต้องพึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการปล่อยกู้ที่สนับสนุนการลงทุนในด้านนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลตัดงบสำหรับด้านพลังงานทดแทนเมื่อไหร่ จะทำให้โปรเจคไม่สามารถเดินต่อ หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และนักลงทุนเองก็ไม่กล้าที่จะสนับสนุนเงินทุนให้

โครงสร้างพื้นฐานเองก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง และเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และในการที่พลังงานทดแทนลำเลียงผ่านกริด(grid) เช่นพลังงานที่มาจากแสง หรือลมก็ยังไม่ คงที่มากนัก ยิ่งไปกว่านั้นเกาะบางแห่งแม้จะมีพลังงานทดแทนมากมาย แต่ก็ยังคงใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่ดี เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยทางธรณีวิทยา และด้านเศรษฐกิจ

ทำไม EtainPower ถึงได้ชื่อว่า “AI-powered Energy Ecosystem Solution” 

EtainPower (EPR) เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานอัจฉริยะที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการประมวลผล AI แบบกระจายศูนย์ DeepBrain Chain (DBC) แพลตฟอร์มของ EtainPower ใช่ Blockchain และ smartcontracts เพื่อเปลี่ยนมูลค่าของพลังงานให้อยู่ในรูปแบบเหรียญ(tokenize energy) ซึ่งมันได้เปลี่ยนแนวทางเดิม ทำให้ช่วยในเรื่องของการจัดหาเงินทุน การซื้อขาย และโมเดลการหมุนเวียนในระบบ และ DeepBrain Chain ยังเป็นแพลตฟอร์มประมวลผล AI ที่ทำงานอยู่บน blockchain ซึ่งช่วยในการแก้ปัญหาหลักๆ 2 อย่างคือ การประมวลผล(computing power) และความปลอดภัยของข้อมูล(data privacy)

EtainPower ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ผลิตพลังงานทดแทนในการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน(การจัดหาเงินทุน) โดยการสร้างแพลตฟอร์มที่ให้นักลงทุนทั่วโลกรับรู้ และมีโอกาสเข้ามาลงทุนในโปรเจคที่มีคุณภาพได้ และเทคโนโลยี Via smart grid จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ grid operators ผู้ผลิตไฟฟ้า และผู้ใช้ โปรเจค EtainPower สามารถ tokenizes energy และ ยังออกเหรียญ(token)เป็น 2 ประเภท 1.ERP เหรียญที่สามารถให้นักลงทุนรับรายได้จากโครงการนั้นๆได้ 2.PPS เป็นเหรียญที่ใช้สำหรับลงทุนในโปรเจค และใช้งานบนแพลตฟอร์ม นอกจากนั้นเหรียญ ERP ก็สามารถใช้ซื้อ PPS และผู้ถืิอ ERP สามารถได้รับปันผลจากโปรเจคต่างๆได้ด้วย

2

แพลตฟอร์มของ DeepBrain Chain นั้นจะสามารถช่วยด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน EtainPower สำหรับการสร้างระบบนิเวศพลังงาน AI(AI energy ecosystem) และ EtainPower จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เช่น ใช้ AI มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานทดแทนในการเชื่อมต่อกับกริด และพัฒนาระดับสติปัญญาของกริด เพื่อบูรณาการพลังงานทดแทนกับการใช้พลังงานแบบดังเดิม และเพิ่มความยืดหยุ่นของกริด

3.png

วิสัยทัศน์ของทีม EtainPower

Team

ในทีมประกอบด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน และระบบโครงข่ายไฟฟ้า สมาชิกในทีมส่วนใหญ่จบการศึกษาจาก University of Southern California and CMU และมีประสบการณ์การทำงานที่บริษัทชั้นนำมากมาย เช่น Uber Facebook และ Saleforce ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีใน Silicon Valley และนอกจากนั้นทีมงานยังมีความเชี่ยวชาญทางด้าน blockchain และ AI อีกด้วย

Vision

4.png

วิสัยทัศน์ของทีม EtainPower คือการสร้างเครือข่ายพลังงานทดแทนที่ใช้ระบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ(smart power grid) และทำงานในรูปแบบกระจายศูนย์(decentralization) มีความโปรงใส และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ตัวโปรเจค EtainPower จะไม่ทำพลังงานทดแทนระบบไมโครกริด(microgrid) เท่านั้น หรือเพียงแค่แจกจ่ายพลังงานไฟฟ้าในระบบนิเวศ ตัวบริษัทยังพยายามสร้างความร่วมมือกับ บริษัท สาธารณูปโภคไฟฟ้า ต่างๆ และ EtainPower จะผสานรวมเทคโนโลยีต่างๆ เช่น AI blockchain IoT machine learning และอื่นๆ เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของเครือข่ายไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมทั้งลดความยุ่งยากในการทำธุรกรรมด้านพลังงานอีกด้วย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.