สรุปสาระสำคัญ งานประชุม Focus Group แนวทางกำกับดูแล ICO และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

0
1607

หน้าที่การกำกับดูแลของ... คือการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนรวมถึงการประกอบธุรกิจสินทรัพยด์จิทิทัล (exchange / broker / dealer / อื่นๆที่รมว.คลังกําหนด)

การออก stable coin ใดๆทางกลตจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเนื่องจากค่าเงินไม่มีความผันผวนอยู่แล้ว แต่อาจจะต้องไปขออนุญาตกับแบงก์ชาติแทนเช่นใบอนุญาติ e-Money

photo_2018-05-21_16-19-30

การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทอลการจับคู่เหรียญเทรดจะต้องจับคู่กับเงินบาทละเหรียญ cryptocurrency ที่ทาง... รับรองเท่านั้น

ต่อไป ICO ที่จะระดมทุนจะรองรับเฉพาะเงินบาทและเหรียญ cryptocurrency ที่ทาง... รับรองเท่านั้นโดยจะมีเงื่อนไขในการรับรองเช่น liquidity ที่ต้องมากพอที่จะทำให้คนที่ hold เหรียญนั้นๆอยู่สามารถเปลี่ยนใจแปลงเหรียญนั้นๆไปเป็นเงิน fiat ได้

การระดมทุน ICO จะต้องระดมผ่าน Wallet ที่มีใบอนุญาตเท่านั้นเช่นมีกระบวนการ KYC เป็นต้นเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

การทำ Airdrop เหรียญแจกให้คนทั่วไปไม่ต้องขออนุญาต ก.ล.ต.

สมมติมีเหรียญทั้งหมด 1,000,000 Token แล้วคุณขาย 200,000 Token ตรงนี้ต้องขออนุญาตแต่ถ้าแจก Airdrop ที่เหลืออีก 800,000 Token ตรงส่วนนี้ไม่ต้องขออนุญาตต้องแยกกัน

การมี Market Marker จะต้องขออนุญาตจาก...

ICO ที่จบไปแล้วระหว่างนี้ถ้า exchange จะ list เหรียญพวกนี้จะต้อง list เหรียญที่ถูกต้องตามหลักเกรณฑ์จาก... ซึ่งถ้า ICO ตัวนั้นมี Minimun Valuable Product ก็สามารถ list ได้

ไม่สามารถทำ ICO Portal ให้กับ ICO ของต่างประเทศได้

การพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ ICO ของ... จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.