อีกหนึ่งฉบับ! พระราชกําหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จะเปิดเว็บเทรด หรือทำ ICO ต้องขออนุญาตก่อน ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับสองเท่าของ ราคาขายโทเคนทั้งหมด

0
3034

นอกจาก พระราชกําหนด ภาษีคริปโต หักภาษีในอัตรา 15% ที่พึ่งประกาศออกมาในวันนี้ และกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ ก็มีพระราชกําหนดอีกหนึ่งฉบับที่ถูกประกาศออกมาพร้อมกัน แต่คนยังพูดถึงอยู่ไม่มาก นั่นก็คือพระราชกําหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยเนื้อหาสาระของ พรก. ฉบับนี้มีใจความสำคัญดังนี้

1. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ ก็ตาม เช่นเว็บเทรด ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดจาก ก.ล.ต.

ratchakitcha_43_0011

 

2. การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ (ICO) ต่อประชาชน ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ที่ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน

ratchakitcha_43_002

3. โทษสำหรับผู้ที่เสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินสูงสุด 2 เท่าของราคาขาย ICO ทั้งหมด

ratchakitcha_43_003

4. โทษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น เว็บเทรด ที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2ปี ถึง 5ปี และปรับตั้งแต่ 2 แสน – 5 แสนบาท

ratchakitcha_43_004

5. สำหรับเว็บเทรดที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น BX , Tdax , Cash2Coins , CoinAsset หรือ Bitkub ให้ทำการยื่นคำขออนุญาตภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ พระราชกำหนดนี้มีผลใช้บังคับ (14 พฤษภาคม 2561) และให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาต

ratchakitcha_43_005

อ่าน พรก. ฉบับเต็มได้ที่นี่ : ratchakitcha.soc.go.th

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.