THB/BTC
0.93 %
273406.40 บาท
THB/ETH
1.40 %
8330.00 บาท
USD/BNB
1.93 %
32.79 USD
THB/XRP
0.31 %
12.79 บาท
THB/OMG
-1.55 %
65.49 บาท
THB/LTC
-1.64 %
4200.00 บาท

อีกหนึ่งฉบับ! พระราชกําหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จะเปิดเว็บเทรด หรือทำ ICO ต้องขออนุญาตก่อน ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับสองเท่าของ ราคาขายโทเคนทั้งหมด

อาทิตย์, 13 พฤษภาคม 201813 พฤษภาคม
2769

นอกจาก พระราชกําหนด ภาษีคริปโต หักภาษีในอัตรา 15% ที่พึ่งประกาศออกมาในวันนี้ และกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ ก็มีพระราชกําหนดอีกหนึ่งฉบับที่ถูกประกาศออกมาพร้อมกัน แต่คนยังพูดถึงอยู่ไม่มาก นั่นก็คือพระราชกําหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยเนื้อหาสาระของ พรก. ฉบับนี้มีใจความสำคัญดังนี้

1. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ ก็ตาม เช่นเว็บเทรด ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดจาก ก.ล.ต.

ratchakitcha_43_0011

 

2. การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ (ICO) ต่อประชาชน ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ที่ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน

ratchakitcha_43_002

3. โทษสำหรับผู้ที่เสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินสูงสุด 2 เท่าของราคาขาย ICO ทั้งหมด

ratchakitcha_43_003

4. โทษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น เว็บเทรด ที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2ปี ถึง 5ปี และปรับตั้งแต่ 2 แสน – 5 แสนบาท

ratchakitcha_43_004

5. สำหรับเว็บเทรดที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น BX , Tdax , Cash2Coins , CoinAsset หรือ Bitkub ให้ทำการยื่นคำขออนุญาตภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ พระราชกำหนดนี้มีผลใช้บังคับ (14 พฤษภาคม 2561) และให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาต

ratchakitcha_43_005

อ่าน พรก. ฉบับเต็มได้ที่นี่ : ratchakitcha.soc.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแล้ว! พระราชกําหนด ภาษีคริปโต ให้คํานวณหักในอัตรา 15% จากกำไร มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
อาทิตย์, 13 พฤษภาคม 2018
สรุปงาน Bitcoin Addict Meetup ในหัวข้อ "Bitcoin เสียภาษีอย่างไร" เรื่องใกล้ตัวที่เราต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทัน
อังคาร, 26 มีนาคม 2019
ไทยจ่อออกกฏหมายควบคุม Cryptocurrency 2 ฉบับ
อาทิตย์, 18 มีนาคม 2018
ครม. เห็นชอบ ร่างพรก.คุมเงินดิจิทัลแล้ว คงการจัดเก็บภาษี ณ ที่จ่าย ตามเดิมในสัดส่วน 15%
อังคาร, 27 มีนาคม 2018