THB/BTC
-1.50 %
326150.00 บาท
THB/ETH
-1.98 %
6910.11 บาท
USD/BNB
-2.48 %
30.31 USD
THB/XRP
-2.03 %
10.12 บาท
THB/OMG
-1.93 %
52.95 บาท
THB/LTC
-0.78 %
3086.61 บาท

ประกาศแล้ว! พระราชกําหนด ภาษีคริปโต ให้คํานวณหักในอัตรา 15% จากกำไร มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

อาทิตย์, 13 พฤษภาคม 201813 พฤษภาคม
45951

วันนี้ได้มีการประกาศพระราชกําหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว โดยใจความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดเก็บภาษี จากเงินส่วนแบ่งของกําไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล

โดยผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากการโอน (การเทรด) คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุน (กำไร) ให้คํานวณหักในอัตรา ร้อยละ 15 ของเงินได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (14 พฤษภาคม 2561) เป็นต้นไป

เนื้อหาโดยละเอียดของพระราชกำหนดฉบับนี้

decree_001

decree_002

decree_003

Source : ratchakitcha.soc.go.th

เพิ่มเติม : พรก. อีกฉบับที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการที่จะเปิดเว็บเทรด หรือผู้ที่จะทำ ICO

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อีกหนึ่งฉบับ! พระราชกําหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จะเปิดเว็บเทรด หรือทำ ICO ต้องขออนุญาตก่อน ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับสองเท่าของ ราคาขายโทเคนทั้งหมด
อาทิตย์, 13 พฤษภาคม 2018
ครม. เห็นชอบ ร่างพรก.คุมเงินดิจิทัลแล้ว คงการจัดเก็บภาษี ณ ที่จ่าย ตามเดิมในสัดส่วน 15%
อังคาร, 27 มีนาคม 2018
สรุปงาน Bitcoin Addict Meetup ในหัวข้อ "Bitcoin เสียภาษีอย่างไร" เรื่องใกล้ตัวที่เราต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทัน
อังคาร, 26 มีนาคม 2019
Bitpay เขย่าโลกการเงิน ! จับมือ Refundo เพิ่มความสามารถ "คืนเงินภาษีในรูปแบบ Bitcoin" ให้กับชาวอเมริกัน
พุธ, 01 พฤษภาคม 2019